Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Výuka v terénu z mapování a KN

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
155VYMK KZ 3 4C česky
Garant předmětu:
Karel Benda
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
Katedra geomatiky
Anotace:

Terénními činnosti je na konci 2. ročníku vhodně završena výuka předmětů mapování a katastr nemovitostí. Při zjišťování hranic a podrobném měření se aplikují teoretické znalosti při tvorbě katastrální mapy od budování bodového pole po podrobné měření polohopisu. Při výuce z katastru se při tvorbě geometrického plánu osvojují možnosti měření v KN a nalézání mnohdy složitých řešení, jak se postavit k základním technickým úlohám katastru, ať už vyhotovení GP nebo vytyčení hranice do terénu.

Požadavky:

Student musí mít úspěšně ukončený předmět mapování a mít zápočet z předmětu katastr nemovitostí.

Osnova přednášek:

1. Nové katastrální mapování

2. Geometrický plán

Osnova cvičení:

1. Doplnění podrobného polohového bodového pole

2. Obnova mapováním

3. Geometrický plán

Cíle studia:

Získané teoretické znalosti z předmětů mapování a předmětu katastr nemovitostí vyzkoušet na praktických cvičeních v terénu. Naučit se řešit problémy při tvorbě mapy i její aktualizaci přímo v terénu a navrhovat řešení s ohledem na aktuální situaci v terénu. Pochopit rozdíly v přesnosti výsledků zeměměřických činností při doplnění bodového pole a při podrobném měření.

Studijní materiály:

! Michal J., Benda K.: Katastr nemovitostí, skriptum ČVUT Praha 2009, ISBN 978-80-01-04336-3

! Huml M., Michal J. : Mapování 10, Vydavatelství ČVUT Praha, 2007, ISBN 80-01-03166-7

! Bumba J.,Kocáb M.: Geometrický plán, LEGES Praha, 2011, ISBN 978-80-87212-82-0

! ÚZ č. 1258 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady, SAGIT Ostrava-Hrabůvka, ISBN 978-80-7488-291-3

: Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK 2015, https://www.cuzk.cz/Predpisy/Resortni-predpisy-a-opatreni/Navody-CUZK/Navod_150150022.aspx

: Návod pro správu katastru nemovitostí, ČÚZK 2016, https://www.cuzk.cz/Predpisy/Resortni-predpisy-a-opatreni/Navody-CUZK/160303022.aspx

: http://www.cuzk.cz

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5630606.html