Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Informatika 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
155IN3G Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Aleš Čepek
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
Katedra geomatiky
Anotace:

Úvodní kurz programování v jazyce C++ seznamuje studenty se základními prvky jazyka, strukturou programu a typy dat. Předmět postupuje od elementárních pojmů jako jsou deklarace proměnných, konstanty, inicializace proměnných, výrazy, příkazy, funkce a ukazatele.

Důraz je kladen na objektové vlastnosti jazyka a používání vybraných nástrojů standardní C++ knihovny, jako jsou například kontejnery vector a map, a jejich využití při dynamické alokaci paměti, které je nezbytné např. pro programování jednoduchých geodetických úloh a řešení úloh vyrovnávacího počtu.

Tento úvodní kurz si neklade za cíl vyčerpávajícím způsobem probrat v plné šíři všechny rysy jazyka C++ (např. problematika šablon je pouze naznačena), jeho cílem je ale seznámit studenty dostatečně podrobně s C++, tak aby mohli aktivně programovat a byli připraveni pro následné studium objektového programování.

Požadavky:

žádné

Osnova přednášek:

1. Jazyk C++, první seznámení s platformou Qt Creator, základní pojmy

2. Programování cyklů

3. Funkce, první seznámení

4. Funkce, pokračování

5. Tvorba jednoduchých GUI aplikací v prostředí QT

6. Knihovna pro práci s maticemi a vektory matvec

7. Zpracování vstupní dávky souřadnic

8. Vstupní/výstupní proudy

9. Simulace

10. Ukazatel na funkci (2)

11. Deklarace auto, objekty unique_ptr, shared_ptr

12. Výjimky

13. Kontejnery a iterátory

Osnova cvičení:

1. Jazyk C++, první seznámení s platformou Qt Creator, základní pojmy

2. Programování cyklů

3. Funkce, první seznámení

4. Funkce, pokračování

5. Tvorba jednoduchých GUI aplikací v prostředí QT

6. Knihovna pro práci s maticemi a vektory matvec

7. Zpracování vstupní dávky souřadnic

8. Vstupní/výstupní proudy

9. Simulace

10. Ukazatel na funkci (2)

11. Deklarace auto, objekty unique_ptr, shared_ptr

12. Výjimky

13. Kontejnery a iterátory

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy programování.

Studijní materiály:

!Aleš Čepek, Úvod do C++, ČVUT FSv, 2004, ISBN 80-01-03074-1 (pro studenty oboru G dostupné online)

?Bjarne Stroustrup: The C++ programming Language, 4th~ed., Addison--Wesley, May 2013, 1368~p., ISBN 978-0-321-56384-2, http://www.stroustrup.com/4th.html

:https://en.cppreference.com

:https://www.qt.io/

Poznámka:
Další informace:
https://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/155IN3G_Informatika_3
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5630406.html