Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Geodetické přístroje 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
155GEP2 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Zdeněk Vyskočil
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
Katedra geomatiky
Anotace:

Předmět osvětluje principy fungování elektrooptických geodetických přístrojů (dálkoměry, teodolity, laserové přístrojů) a dalších přístrojů používaných v geodetické praxi - gyroteodolit, GNSS. Z praktického hlediska je předmět orientován na práci s GNSS a následné zpracování měření

Požadavky:

Zápočet: - Aktivní účast na všech cvičených úlohách.

- Odevzdaná úloha Fyzikální korekce, matematická redukce

Zkouška: Písemná a ústní.

Osnova přednášek:

Měření délek, elmag. vlnění.

Fyzikální základy el. opt dálkoměrů. Polarizace, modulace, interference.

Elektrooptické dálkoměry, impulzový, fázový dálkoměr.

Součásti světelného dálkoměru.

EDM - přesnost, kalibrace.

Fyzikální korekce, matematická redukce.

GNSS - úvod

GNSS - technologie

Elektronické měření úhlů, automatické cílení, automatické ostření.

Lasery, laserové přístroje, laserový scanner.

Gyroteodolit, laserový scanner, digitální nivelační přístroj.

Vyhledávání podzemních objektů.

Komunikace přes sériový port.

Osnova cvičení:

Dálkoměr EOK2000

Součtová konstanta

Gyroteodolit

Fyzikální a matematické redukce

Turistické GNSS přijímače - měření a zpracování

Geodetické GNSS přijímače - měření a zpracování

Samostatná práce - zpracování fázového GNSS měření

Cíle studia:

Student pochopí principy fungování elektrooptických geodetických přístrojů, pochopí technologii GNSS a dovede přístroje prakticky použít.

Studijní materiály:

[1] F.Deumlich, R.Staiger: Instrumentenkunde der Vermessungstechnik, Wichmann 2002, ISBN-10: 3879073058

[2] E.D.Kaplan, Ch.Hegarty : Understanding GPS: Principles and Applications, 1996, ISBN-13: 978-1580538947,

[3] Pratap Misra: Global positioning system, ISBN-13: 978-0970954428, 2001, ISBN-10: 0970954425

Poznámka:
Další informace:
https://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/155GP2_Geodetick%C3%A9_p%C5%99%C3%ADstroje_2
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5629806.html