Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Fyzika 2G

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
102FY_2 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Jiří Novák
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základními pojmy a aplikacemi z oblasti elektromagnetických vln, optiky, optických přístrojů, principů laserů, tepelného vyzařování látek a detektorů záření. Jednotlivé tematické okruhy jsou doplněny technickými aplikacemi se speciálním zaměřením na geodézii a metrologii.

Požadavky:

Podmínky zápočtu - 100% účast na laboratorních měřeních, úspěšné vypracování protokolů o laboratorních měřeních a zadaných úkolů

Osnova přednášek:

1.Základy elektromagnetického pole.

2. Elektromagnetické vlny a jejich vlastnosti, šíření.

3. Polarizace vlnění, odraz a lom EM vln, disperze, absorpce.

4. Interference vlnění a její využití.

5. Difrakce vlnění a její důsledky.

6. Spektrum elektromagnetických vln a jejich aplikace v praxi.

7. Základy optického zobrazování.

8. Základy difrakční teorie optického zobrazení.

9. Základy optických přístrojů.

10. Dopplerův a Sagnacův jev.

11. Základy fyziky laserů a laserové techniky.

12. Tepelné záření. Luminiscence.

13. Detektory optického záření. Optoelektronické senzory.

Osnova cvičení:

1. Úvod

2.-4. Základy Matlabu a pokročilejších metod zpracování a analýzy měřených dat.

5.-12. Provádění laboratorních měření

13. Konzultace, zápočet

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout studentům poznatky ze základů elektromagnetického vlnění se speciálním zaměřením na oblast optiky a optoelektroniky využívané v přístrojové technice v geodézii.

Studijní materiály:

1. Mikš, A. Fyzika 3, 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT,

2008. 115 s. ISBN 978-80-01-04000-3.

2. Mikš, A. Aplikovaná optika, 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009. 230 s. ISBN 978-80-01-04254-0.

3. Novák, J., Novák, P., Pokorný, P. Fyzika - sbírka příkladů. 2017. ČVUT v Praze. ISBN 978-80-010-6183-1.

4. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J. Fundamentals of Physics. 10th ed., John Wiley and Sons, New York 2013. ISBN 978-1118230718.

5. Saleh,B. E. A., Teich, M. C. Fundamentals of Photonics. Wiley 2007. ISBN: 978-0-471-35832-9.

6. Bass, M. Handbook of Optics. Vol.I-V, McGraw-Hill Professional, 2009.ISBN: 978-0071498920.

Poznámka:
Další informace:
http://departments.fsv.cvut.cz/k102/bakalarske-studium/Fyzika%202G
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5629706.html