Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Interaktivní grafické systémy 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
155IGS1 KZ 4 1P+2C česky
Garant předmětu:
Petr Soukup
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
Katedra geomatiky
Anotace:

Předmětem praktické výuky je systém Kokeš - interaktivní grafický editor pro práci s digitálními mapami.

Cvičení spočívají v řešení praktických úkolů z řady oblastí využití systému.

Přednášky jsou zaměřeny na úvod do algoritmizace (geodetických) úloh.

Pro zápis algoritmů jsou využívány vývojové diagramy.

Funkčnost algoritmů je demonstrována s využitím systému Matlab.

Pro výuku je využíván webový kurz v systému Moodle.

Požadavky:

žádné

Osnova přednášek:

Úvod do teorie algoritmů - základní vlastnosti, metody zápisu, vývojové diagramy, vazba na grafické systémy.

Jednoduché výpočty - aplikace větvení, cyklu, rekurze.

Třídění - přímé vkládání, bubble sort, quick sort.

Rastrové soubory - histogram, rotace, zrcadlení, negace, prahování.

Množina bodů v rovině - minimální opsaný obdélník, plocha, těžiště, dvojice nejbližších a nejvzdálenějších bodů, nejbližší bod k zadanému bodu.

Vyhledávání řetězců v textu - metoda hrubé síly, algoritmus KMP, algoritmus Boyer-Moore.

Algoritmy - opakování, procvičování vybraných úloh.

Osnova cvičení:

Úvod do teorie algoritmů - základní vlastnosti, metody zápisu, vývojové diagramy, vazba na grafické systémy.

Jednoduché výpočty - aplikace větvení, cyklu, rekurze.

Třídění - přímé vkládání, bubble sort, quick sort.

Rastrové soubory - histogram, rotace, zrcadlení, negace, prahování.

Množina bodů v rovině - minimální opsaný obdélník, plocha, těžiště, dvojice nejbližších a nejvzdálenějších bodů, nejbližší bod k zadanému bodu.

Vyhledávání řetězců v textu - metoda hrubé síly, algoritmus KMP, algoritmus Boyer-Moore.

Algoritmy - opakování, procvičování vybraných úloh.

Cíle studia:

Cílem je seznámit se se základy algoritmizace.

Studijní materiály:

!Knuth, Donald Ervin. The art of computer programming. Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley, 2011. ISBN 0-201-85392-2.

!Wróbleski, Piotr. Algoritmy. Brno: Computer Press, 2015. ISBN 978-80-251-4126-7.

!Pelánek, Radek. Programátorská cvičebnice: [algoritmy v příkladech]. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 978-80-251-3751-2.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/link/course.php?cx=155IGS1
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5629506.html