Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Geodetické přístroje 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
155GEP1 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Zdeněk Vyskočil
Přednášející:
Cvičící:
Jan Holešovský
Předmět zajišťuje:
Katedra geomatiky
Anotace:

Předmět osvětluje principy fungování optických přístrojů a jejich funkčních částí. Jednoduché optické úlohy směřují k pochopení principů optického měření.

Požadavky:

Zápočet: - Aktivní účast na všech cvičených úlohách.

- Odevzdané a přijaté technické zprávy ke všem úlohám.

Zkouška: Písemná a ústní.

Osnova přednášek:

Rozdělení a klasifikace geodetických přístrojů

Úvod do geometrické optiky. Rovinná zrcadla. Sklon zrcadla.

Kulová zrcadla, lámavé hranoly, odrazné hranoly, planparalelní deska.

Tenká a tlustá čočka.

Oko, vady oka. Vady optických systémů

Součásti geodetických přístrojů - libely,optický centrovač.Okuláry, objektivy

Mikroskopy, měřicí mikroskopy

Dalekohledy, astronomické d., d. geodetických přístrojů

Vlastnosti dalekohledů geodetických přístrojů. Kolimátor, autokolimátor.

Přídavná zařízení dalekohledů optických přístrojů.

Optické dálkoměry - dvojobrazové

Optické dálkoměry - nitkové, diagramové

Kompenzátory nivelačních přístrojů a teodolitů.

Osnova cvičení:

Určení lámavých úhlů trojbokého hranolu

Určení tloušťky čočky a poloměru jejího výbrusu

Určení ohniskové vzdálenosti čočky

Určení koeficientů propustnosti neutrálního optického filtru

Určení parametrů dalekohledu optického teodolitu

Zkouška a rektifikace krabicové libely a optického centrovače

Cíle studia:

Student porozumí základním principům fungování optických geodetických přístrojů a pomůcek.

Studijní materiály:

?[1] A.Mikš: Aplikovaná optika 10 (Geometrická a vlnová optika), Vydavatelství ČVUT, Praha 2000, ISBN 978-80-01-04254-0

![2] F.Krpata: Aplikovaná optika, Vydavatelství ČVUT, Praha 2005, ISBN 80-01-03335-X

?[3] J.Novák: Fyzikální seminář, Vydavatelství ČVUT, Praha 2004, ISBN 80-01-03033-4

?[4] F.Deumlich, R.Staiger: Instrumentenkunde der Vermessungstechnik, Wichmann 2002, ISBN-10: 3879073058

Poznámka:
Další informace:
http://geo.fsv.cvut.cz/gwiki/155GP1_Geodetick%C3%A9_p%C5%99%C3%ADstroje_1
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5629406.html