Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Ekologie a materiály

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B1M13EKP Z,ZK 5 2P+2L česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět B1M13EKP je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal příslušný počet předmětů ze skupiny BEZBM
Garant předmětu:
Ivan Kudláček
Přednášející:
Branislav Dzurňák, Eva Horynová, Ivan Kudláček, Jan Weinzettel
Cvičící:
Branislav Dzurňák, Michael Fridrich, Eva Horynová, Ivan Kudláček, Anna Pražanová, Petr Veselý, Jan Weinzettel
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

Degradační působení provozního prostředí. Elektrotechnické technologie z pohledu ekologie. Ekologické hodnocení jednotlivých druhů povrchových ochran. Ekologické aspekty ochranných systémů používaných v elektrotechnice. Ekodesignový návrh elektrotechnického výrobku. Zásady pro návrh el. výrobku do ztížených provozních prostředí. Likvidace elektrotechnického odpadu.

Požadavky:

Student je povinen zúčastňovat se cvičení a vypracovat projekt se zaměřením na úpravu el. zařízení do ztíženého provozního prostředí nebo LCA rozklad.

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu - provozní prostředí

2. Vlhkostní znehodnocování

3. Korozní znehodnocování

4. Degradace plastů,

5. Teplotní degradace

6. Degradace vyvolaná prachem

7. Materiály pro moderní el. zařízení

8. Úprava el. zařízenído ztíženého prpvozního prostředí

9. Vybrané typy povrchových ochran

10. Ověřování vlivu prostředí na el. zařízení

11. Environmentalní politika (EMS, EIA, ekologicky šetrný výrobek)

12. Recyklace

13. Ekodesign

14. Metodika LCA

Osnova cvičení:

1. Úvod do cvičení

2. Planetární energetická bilance, cyklus uhlíku

3. LCA programu OpenLCA

4. LCA I. (modelování)

5. LCA II. (modelování)

6. LCA prezentace výsledků

7. LABI.

8. LAB II.

9. LAB III.

10. LAB IV.

11. LAB V.

12. Náhradní termín

13. Zápočet

Cíle studia:

Získat základní znalosti o degradační působení provozního prostředí a ekologicky nezávadných technologiích používaných při úpravě el. zařízení do ztížených prostředích.

Studijní materiály:

https://13ekp.fel.cvut.cz/doku.php

Guinée J., B. a kol.:Handbook on Life Cycle Assessment. Kluwer Academic Publishers Dordrecht, the Netherlands, 2002

Kudláček I.: Úprava elektrotechnických zařízení do ztížených provozních prostředí, Vydavatelství ČVUT, ISBN 80-01-03304-X 2005

Kreislová K.: Dočasná protikorozní ochrana, SVUOM s.r.o. 2008, ISBN 978-80903933-2-5

Kočí V.: Posuzování životního cyklu, Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o., 2009, ISBN: 978-80-86832-42-5

Kompendium ochrany kvality ovzduší, Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o., 2009, ISBN: 978-80-86832-38-8

Poznámka:

Ecology of materials and processes Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6l

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B1M13EKP
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T2:C3-340
Kudláček I.
Weinzettel J.

11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-340
místnost T2:C3-340
Kudláček I.
Weinzettel J.

11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-340
Čt
místnost T2:C4-264

07:30–09:00
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Laborator 264
místnost T2:E1-2

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-2

07:30–09:00
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:C4-264

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Laborator 264
místnost T2:E1-2

09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:C4-264

09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Laborator 264

Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5627206.html