Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Ekologicky příznivé materiály

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
123EPMA Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Miloš Jerman
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra materiálového inženýrství a chemie
Anotace:

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky nízkoenergetické a ekologicky zaměřené výstavby. Úvodní hodiny se budou věnovat legislativě a energetické náročnosti budov. Dále se předmět věnuje konkrétním materiálům s nízkou uhlíkovou stopou. Předmět nebude jednoznačně zaměřen pouze na bio-materiály, z hlediska trvale udržitelného rozvoje je nutné kombinovat moderní syntetické materiály s čistě ekologickými. Cílem předmětu je, aby studenti byli schopni vhodně kombinovat moderní materiály s čistě přírodními, dokázali tak minimalizovat negativní vliv stavebního průmyslu na životní prostředí, vytvořit příjemný interiér se zdravým mikroklimatem. V neposlední řadě posoudit materiály z hlediska celého jejich životního cyklu, tedy výroby, údržby a následné likvidace či lépe recyklace.

Požadavky:

Nejsou

Osnova přednášek:

1. Úvod do problematiky, zásady nízkoenergetické výstavby.

2. Energetický audit.

3. Uhlíková stopa stavebních materiálů, energetická náročnost výroby stavebních materiálů.

4. Betony s přírodními plnivy (konopný beton).

5. Betony s přírodními plnivy 2 (betony z řepky olejky, alternativními pojivy, odpadními materiály).

6. Využití odpadů ve stavebnictví.

7. Přírodní tepelně izolační materiály (Konopí, len, juta, ovčí vlna).

8. Dřevo, materiály na bázi dřeva, dřevo-plast.

9. Hliněné omítky.

10. Sláma jako stavební materiál.

11. Materiály pro zelené střechy.

12. Odborná exkurze 1.

13. Odborná exkurze 2.

Osnova cvičení:

1. Úvod

2. Výroba zkušebních vzorků z konopného pazdeří

3. Příprava zkušebních vzorků z celulózových materiálů

4. Seminář1

5. Testování konopných vzorků

6. Seminář 2

7. Testování celulózových materiálů

8. Seminář 3

9. Tepelně izolační ekologicky šetrné materiály

10. Ekologicky šetrné povrchové úpravy

11. Seminář 4

12. Testování dřevovláknitých materiálů

13. Zápočtový test

Cíle studia:

Cílem předmětu je, aby studenti byli schopni vhodně kombinovat moderní materiály s čistě přírodními, dokázali tak minimalizovat negativní vliv stavebního průmyslu na životní prostředí, vytvořit příjemný interiér se zdravým mikroklimatem.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Chybík, J.: Přírodní stavební materiály, Grada 2009, ISBN 978-80-247-9114-2

[2] Hudec, M., Johanisová,B., Mansbart T: : Pasivní domy z přírodních materiálů, Grada 2013, ISBN: 978-80-247-4243-4

Doporučená literatura:

[3] Jimmy C.M. Kao, Wen-Pei Sung, Ran Chen: Green Building, Materials and Civil Engineering, CRC Press 2014, ISBN 9781138026698

[4] Kennedy J: The art of natural building. New Society Publishers, Gabriola Island 2010, ISBN-13: 978-0865714335

[5] Nagy,E.: Nízkoenergetický ekologický dům, Jaga 2002, ISBN 80-88905-74-5

[6] Attmann O. Green Architecture. Advanced Technologies and Materials, McGraw-Hill; 2010, ISBN: 0071625011

[7] Berge, B., Butters, C., Henley, F.: The ecology of building materials, Elsevier/Architectural Press; 2009, ISBN 978-1-85617-537-1

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5615906.html