Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Ekonometrie a ekonomické aplikace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B1M16EKM Z,ZK 4 2P+2S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Historie ekonometrie, ekonometrické modely, input-output modely, modelování poptávky, speciální prognostické modely časových řad, produkční funkce, lineární regresní modely a jejich využití k prognózám, modely se simultánními rovnicemi, konjunkturní analýza

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/ekonometrie

Osnova přednášek:

1.Charakteristika ekonometrie a její historie. Ekonometrické modely

2.Input-output modely

3.Cenové propočty a I-O modely

4.Modelování poptávky

5.Speciální prognostické modely časových řad

6.Autokorelace v časových řadách

7.Exponenciální vyrovnání v časových řadách

8.Produkční funkce

9.Lineární regresní modely

10.Užití lineárních regresních modelů k prognózám

11.Využití analýzy rozptylu (ANOVA) pro hodnocení kvality prognóz

12.Modely simultánních rovnic. Dvoustup. metoda nejmenších čtverců

13.Konjunkturní analýza

14.Rezerva

Osnova cvičení:

1.Úvod

2.I-O modely - peněžní jednotky

3.I-O modely - naturální jednotky

4.Cenové propočty v I-O bilanci

5.Modelování poptávky

6.Speciální prognostické modely časových řad

7.Autokorelace. Exponenciální vyrovnání

8.Kontrolní test

9.Lineární regresní modely (LRM)

10.LRM vhodné pro prognózy

11.Problémy při konstrukci LRM a jejich odstranění

12.Dvoustupňová metoda nejmenších čtverců

13.Konjunkturní analýza

14.Závěr

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Kaňok M. Statistické metody v managementu, Praha: ČVUT 2005

2.Hušek R., Pelikán J.: Aplikovaná Ekonometrie, Professional Publishing 2003

3.Wonnacot T. H., R.J.Wonnacot R. J.: Statistika pro obchod a hospodářství, Victoria Publishing

4.Hušek R.: Ekonometrická analýza, EKOPRESS, 1999

5. Arlt J., Arltová M.: Ekonomické časové řady, Grada, 2007

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6c

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B1M16EKM
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5604506.html