Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy finančního managementu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B1B16ZFM1 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základními principy finančního řízení firmy. Začíná konceptem časové ceny peněz, finanční matematikou. Podrobně seznamuje s kritériem čisté současné hodnoty a vnitřním výnosovým procentem. Analyzuje riziko rozhodování pomocí citlivostní analýzy. Popis finančních trhů a jejich ukazatelů, ohodnocování dluhu a vlastního kapitálu. Vliv zadluženosti a daní na rozhodování.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1 Časová cena peněz, složené a jednoduché úročení.

2 Finanční matematika - úrokový počet, střadatel, zásobitel, anuita, perpetuita

3 Finanční matematika a analytické nástroje

4 Projektové CF, ukazatelé finanční situace firmy.

5 Rozhodovací metody pro výběr investic.

6 Volba doby porovnání, roční ekvivalentní hodnota NPV.

7 Vliv inflace a daní na finanční rozhodnutí.

8 Citlivostní analýza.

9 Krátkodobé financování, řízení CF

10 Dlouhodobé financování, obligace a akcie

11 Zadlužení, WACC

12 Zdroje dat a práce s nimi. Burzy, burzovní indexy.

13 Konzultace

14 Základní simulace ve financích.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Richard Brealey, Stewart Myers, Alan Marcus: Fundamentals of Corporate Finance, McGraw-Hill/Irwin, 2011

Růžičková P., Roubíčková M.: Finanční management, Grada, 2012

Fotr J., Hnilica J.:Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování, Grada, 2014

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5603606.html