Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Úvod do ekonomiky energetiky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B1B16UEE1 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Jaroslav Knápek
Přednášející:
Jaroslav Knápek, Jiří Vašíček, Miroslav Vítek
Cvičící:
Lukáš Dvořáček, Martin Horák, Jaroslav Knápek, Tomáš Králík, Jiří Vašíček, Miroslav Vítek
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Studenti jsou seznámeni se základním přehledem o energetice jako odvětvím, o pravidlech podnikání v energetickém odvětví, o ekonomické regulaci zúčastněných subjektů a o energetice v kontextu politik ČR a EU. Dále jsou studenti seznámeni se základními principy fungování trhů se silovou elektřinou a podpůrnými službami a teplem. Součástí předmětu je i přehled ekonomických aspektů integrace OZE do ES.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Energetické odvětví jako systém

2. Podnikání v energetických odvětvích

3. Trhy s energiemi ? kontext ČR a EU

4. Trh s elektřinou ? subjekty, principy obchodování

5. Teplárenství ? ekonomické a systémové aspekty

6. Ceny a náklady v elektroenergetice, tarifní systémy

7. Systémové a podpůrné služby a trh s nimi

8. Náklady výroby elektrické energie, marginální náklady

9. Náklady v přenosu a distribuci elektřiny

10. Ekonomické a technické aspekty OZE

11. Principy regulace v energetickém odvětví

12. Energetická politika ČR a EU a její ekonomické souvislosti

13. Aktuální otázky elektroenergetiky ČR a EU

14. Shrnutí, rezerva

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Tůma J. a kol: Obchod s elektřinou, CONTE, Praha, 2010, ISBN 978-80-254-6695-7

Šolc P., Němeček B., Kanta J. a kol.: Trh s elektřinou, AEM, 2011

Chris Harris Electricity: Markets Pricing, Structures and Economics, Wiley, 2006

Morales, Conejo, Madsen, Pinson, Zugno: Integrating Renewables in Electricity Markets, Springer, 2014

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B1B16UEE1
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:A4-205
Knápek J.
14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Učebna
Út
St
Čt
místnost T2:C4-78
Vítek M.
Dvořáček L.

14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
T2:C4-78

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5603306.html