Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Přístupové sítě

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B2M32PRSA Z,ZK 6 2P + 2L česky
Garant předmětu:
Jiří Vodrážka
Přednášející:
Pavel Lafata, Jiří Vodrážka, Tomáš Zeman
Cvičící:
Petr Jareš, Jiří Vodrážka, Tomáš Zeman
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Předmět pokrývá oblast vysokorychlostního přenosu informace v přístupové úrovni sítě (internetové přípojky) s důrazem na využití optických přenosových médií v návaznosti na metalická vedení (FTTx). V praktické části si studenti osvojí metody nutné pro návrh, modelování, měření a analýzu přenosových médií, systémů i diagnostiku přístupových sítí.

Požadavky:

Obecné znalosti z oblasti Telekomunikačních sítí, např. v rozsahu předmětu Telekomunikační systémy a sítě. Vítaná je znalost vlastností optických vláken a přenosu signálů v optických sítích.

Osnova přednášek:

1. Dělení přístupových sítí. Komunikační požadavky a protokoly.

2. Topologie a architektury přístupových sítí. Otevřené přístupové sítě.

4. Parametry přípojek k internetu, přípojky NGA a VHCN.

3. Vlastnosti metalického přenosového prostředí, modelování parametrů, přeslechy a jejich modelování.

5. Uspořádání účastnických přípojek. Typy přípojek, použité modulace a kódování.

6. Informační propustnost digitálních účastnických přípojek. Rozbor omezení pro praxi.

7. Modemy VDSL2, frekvenční pásma, modulační metody a potlačování přeslechů.

8. Přípojky G.fast, další rozšiřování propustnosti.

9. Optické přístupové sítě, topologie sítě, varianty FTTx, přenos typu bod-bod.

10. Pasivní optické sítě, sdílení přenosového média, varianty a dosahované přenosové rychlosti.

11. Optické přístupové sítě s rychlostí 10 Gbit/s a vyšší, využití vlnového multiplexu.

12. Optimalizace topologie a dimenzování přístupových sítí. Útlumová bilance.

13. Přenos dat v sítích kabelové televize. Topologie, varianty, dosažitelné parametry.

14. Využití energetických vedení pro přenos dat, systémy PLC a BPL.

Osnova cvičení:

1. Úvod do cvičení. Bezpečnost práce v laboratoři.

2. Kalkulace teoretické informační propustnosti.

3. Kalkulace útlumové bilance.

4. Úvod do cyklu laboratorních úloh.

5. Úloha A - měření na vedeních.

6. Úloha B - měření na přípojce g.fast.

7. Úloha C - měření na bezdrátové síti WiGig.

8. Úloha D - měření v síti kabelové televize.

9. Úloha E - analýza propustnosti a parametrů datového toku.

10. Zadání samostatného projektu.

11. Řešení projektu.

12. Konzultace k projektu.

13. Prezentace a hodnocení projektu

14. Náhradní cvičení, zápočet.

Cíle studia:

Studenti získají přehled o způsobech řešení vysokorychlostních přípojek k síti internet a jejich vlastnostech. V praktické části si studenti osvojí metody nutné pro návrh, modelování, měření a analýzu přenosových médií, systémů i diagnostiku přístupových sítí.

Studijní materiály:

LAFATA, P. - VODRÁŽKA, J.: Optické přístupové sítě FTTx a NGA. Praha: Česká technika, ČVUT v Praze, 2019. ISBN 978-80-01-05463-5

Vodrážka, J.: Přenosové systémy v přístupových sítích - 2. přepracované vydání, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha 2006. ISBN 80-01-03386-4

Keiser, G.: FTTX Concepts and Applications, Wiley-IEEE Press, 2006. ISBN 978-0-471-70420-1

Kazovsky, L. G. - Cheng, N. - Shaw, W. - Gutierrez, D. - Wong, S.: Broadband Optical Access Networks. Wiley. 2011. ISBN 978-0-470-18235-2

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B2M32PRSA
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:B3-710
Vodrážka J.
Zeman T.

11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K132
místnost T2:B3-710
Jareš P.
Zeman T.

12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laboratoř K132
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5595406.html