Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Západ a Východ: Cesta ke studené válce

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
615Y1ZV KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Historický úvod, vývoj „Západu“ a „Východu“ od 15. století. Důraz na období 1850 - 1950. Milníky a souvislosti mezinárodních vztahů na konci 19. a počátkem 20. století. Revoluce, jejich příčiny a důsledky. Vědecko-technologický pokrok, jeho předpoklady a důsledky. Ekonomický a hospodářský vývoj, příčiny a důsledky. Proměny společnosti. Diskuze o klíčových problémech a pramenech.

Požadavky:

žádné

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Doplnění znalostí o moderních dějinách, zejména dějinách mezinárodních vztahů, vědy, techniky a ekonomiky. Lepší chápání a orientace (nejen) v současné globální politice. Zasazení českých moderních dějin do širšího dějinného rámce.

Studijní materiály:

BESALA, Jerzy. Utajené dějiny Evropy. Vyd. 1. Frýdek-Místek: Alpress, 2009

DINER, Dan. Porozumět dvacátému století. 1. vyd. Brno, 2010

FERGUSON, Niall. Civilizace: Západ a zbytek světa. Vyd. 1. Praha: Argo, 2014

HLAVÁČEK, Petr et al. Proč jsme Západ?, Praha, 2016

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5585406.html