Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Ergonomie v letectví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21ERGP ZK 4 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Všeobecný koncept ergonomie. Vizuální systém člověka. Sluchový systém člověka. Systém zpracování informací u člověka. Environmentální vlivy na lidskou výkonnost. Displeje, ovládací prvky a design v souladu s ergonomickými požadavky. Design kokpitu v souladu s ergonomickými požadavky.

Požadavky:

Předmět je ukončen ústní zkouškou. V rámci zkoušky student musí prokázat základní znalost v každém téma. Nebude-li základní znalost prokázána byť v jednom zkoušeném téma, bude student hodnocen klasifikačním stupněm F.

Termíny zkoušky budou v dostatečné kapacitě vypsány v KOS před začátkem zkouškového období. Poslední vypsaný termín bude pouze opravný. Termíny jsou závazné, konání zkoušky v jiných než těchto termínech není možné. Absolvování zkoušky je možné pouze ve zkouškovém období příslušného semestru.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se současným přístupem k základnímu designu pilotních kabin s hlavním ohledem na „uživatelskou přívětivost“ a „toleranci chyb“. Tyto dva koncepty budou diskutované spolu s uživatelskými charakteristikami (jako schopnost a limitace), které musí být brány do úvahy v počátečních fázích designu.

Studijní materiály:

Perezgonzalez Jose D. ICAO: ergonomics. Aeroscience, 2012.

Salvendy Gavriel. Handbook of human factors and ergonomics. John Wiley & Sons, 2012.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5582906.html