Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Výroba výkonových zařízení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B1B13VVZ1 Z,ZK 4 2P+2L česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět B1B13VVZ1 je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal příslušný počet předmětů ze skupiny BEZBM
Garant předmětu:
Petr Gric, Jiří Hájek, Radek Procházka
Přednášející:
Petr Gric, Jiří Hájek, Radek Procházka
Cvičící:
Michael Fridrich, Petr Gric, Jiří Hájek, Martin Horák, Pavel Hrzina, Radek Procházka, Libor Straka, Jan Weinzettel
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

Předmět je rozdělen do více částí. V prvním bloku je probírána výroba elektrických strojů po stránce konstrukční a technologické. Důraz je kladen na technologickou část výroby jednotlivých částí transformátorů a elektrických strojů točivých, tj. konstrukční část, magnetický obvod a vinutí. Druhá část předmětu zahrnuje téma výroby výkonových polovodičových celků. Je probírána výroba, spolehlivost, diagnostika a chlazení výkonových prvků a měničů. Nedílnou součástí výroby všech zařízení je ale i otázka rušení (EMC) a související požadavky společnosti a trhu nejen na výkonové výrobky. Poslední část předmětu se věnuje různým způsobům uspořádání výroby s ohledem na její charakter, dále řízení a plánování výroby.

Požadavky:

Účast na cvičení je povinná. Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce. U zkoušky bude požadována znalost odpřednášené látky a látky probrané ve cvičeních.

Osnova přednášek:

1. Výroba hřídelů a koster elektrických točivých strojů

2. Magnetické obvody transformátorů a elektrických točivých strojů

3. Vinutí transformátorů

4. Vinutí a statory střídavých elektrických strojů

5. Vinutí rotorů asynchronních strojů, turborotorů a pólů stejnosměrných strojů

6. Výroba komutátorů

7. Technologická a konstrukční příprava výroby, SW podpora

8. Požadavky společnosti a státu na výrobky uváděné na trh, zákon č. 22/97 Sb.

9. Systém norem a normalizace, direktivy EMC

10. Výroba a měření výkonových polovodičových prvků, dimenzování

11. Provozní spolehlivost, speciální diagnostika výkonových součástek

12. Chlazení, tepelný odpor součástek, modelování tepelných procesů

13. Konstrukce měničů, napájecí zdroje lineární, SPMS aj.

14. Charakter výrob a jejich uspořádání, řízení a plánování, management moderní firmy

Osnova cvičení:

1. Organizace předmětu, videa, BOZP

2. Výklad úloh

3. Vyvažování rotorů elektrických strojů

4. Diagnostika izolačních systémů el. strojů

5. Měření magnetických a tepelných vlastností transformátoru

6. Měření základních vlastností upínačů a demagnetizátorů

7. Transport tepla tepelnými trubicemi, chlazení

8. Klimatické komory, korozní odolnost

9. Nízkofrekvenční emise a odolnost, testy EMC

10. Měření na napájecích usměrňovačích

11. Montážní zásady výkonových zařízení dle EMC

12. Měření systému měnič-motor

13. Ekodesign, životní cyklus výrobků

14. Zápočet, kontrola referátů

Cíle studia:

The aim is to introduce materials and production technologies for transformers and rotating electrical machines and electrical appliances and power semiconductor devices.

Studijní materiály:

Kuba, J., Mach, P.: Technologické procesy. Skriptum ČVUT. Praha 2001.

Hrabovcová V. a kol.: Moderné elektrické stroje. ISBN 80-7100-809-5. Žilinská univerzita 2001.

Sequenz a kol.: Technologie vinutí elektrických strojů točivých. DT 621.313.043/.045. SNTL, Praha 1973.

Vondrák M.: Vybrané stati z elektromagnetické kompatibility. Skriptum ČVUT. Praha 2006.

Žáček, J. a kol.: Profesní vzdělávání v oblasti elektromagnetické kompatibility. ISBN 978-80-02-02225-1. ČES, Praha 2010.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T2:E1-2

07:30–09:00
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-2

09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-2

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-2

12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 4)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-2

07:30–09:00
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-2

09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-2

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-2

12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 4)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-2

07:30–09:00
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-2

09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-2

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-2

12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 4)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-3c

07:30–09:00
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice haly
Laborator L3
místnost T2:E1-3c

09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Dejvice haly
Laborator L3
místnost T2:E1-3c

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Dejvice haly
Laborator L3
místnost T2:E1-3c

12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 4)

Dejvice haly
Laborator L3
místnost T2:E1-2

07:30–09:00
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-3c

09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Dejvice haly
Laborator L3
místnost T2:E1-3c

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Dejvice haly
Laborator L3
místnost T2:E1-3c

12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 4)

Dejvice haly
Laborator L3
místnost T2:E1-2

07:30–09:00
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-2

09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-2

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-2

12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 4)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-3c

07:30–09:00
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice haly
Laborator L3
místnost T2:E1-2

09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-2

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-2

12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 4)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-3c

07:30–09:00
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice haly
Laborator L3
místnost T2:E1-3c

09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Dejvice haly
Laborator L3
místnost T2:E1-3c

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Dejvice haly
Laborator L3
místnost T2:E1-3c

12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 4)

Dejvice haly
Laborator L3
místnost T2:E1-2

07:30–09:00
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-2

09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-2

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-2

12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 4)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-3c

07:30–09:00
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice haly
Laborator L3
místnost T2:E1-3c

09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Dejvice haly
Laborator L3
místnost T2:E1-3c

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Dejvice haly
Laborator L3
místnost T2:E1-3c

12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 4)

Dejvice haly
Laborator L3
místnost T2:E1-3c

07:30–09:00
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice haly
Laborator L3
místnost T2:E1-3c

09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Dejvice haly
Laborator L3
místnost T2:E1-3c

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Dejvice haly
Laborator L3
místnost T2:E1-3c

12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 4)

Dejvice haly
Laborator L3
místnost T2:E1-2

07:30–09:00
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-2

09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-2

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-2

12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 4)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-2

07:30–09:00
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-2

09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-2

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-2

12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 4)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-3c

07:30–09:00
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice haly
Laborator L3
místnost T2:E1-3c

09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Dejvice haly
Laborator L3
místnost T2:E1-3c

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Dejvice haly
Laborator L3
místnost T2:E1-3c

12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 4)

Dejvice haly
Laborator L3
místnost T2:E1-2

07:30–09:00
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-2

09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-2

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-3c

12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 4)

Dejvice haly
Laborator L3
místnost T2:E1-3c

07:30–09:00
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice haly
Laborator L3
místnost T2:E1-3c

09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Dejvice haly
Laborator L3
místnost T2:E1-3c

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Dejvice haly
Laborator L3
místnost T2:E1-2

12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 4)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-3c

07:30–09:00
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice haly
Laborator L3
místnost T2:E1-3c

09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Dejvice haly
Laborator L3
místnost T2:E1-3c

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Dejvice haly
Laborator L3
místnost T2:E1-3c

12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 4)

Dejvice haly
Laborator L3
místnost T2:E1-2

07:30–09:00
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-2

09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-2

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-2

12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 4)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-2

07:30–09:00
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-2

09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-2

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-3c

12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 4)

Dejvice haly
Laborator L3
místnost T2:E1-3c

07:30–09:00
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice haly
Laborator L3
místnost T2:E1-3c

09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Dejvice haly
Laborator L3
místnost T2:E1-3c

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Dejvice haly
Laborator L3
místnost T2:E1-2

12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 4)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-2

07:30–09:00
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-2

09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-2

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-2

12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 4)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-3c

07:30–09:00
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice haly
Laborator L3
místnost T2:E1-3c

09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Dejvice haly
Laborator L3
místnost T2:E1-2

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-3c

12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 4)

Dejvice haly
Laborator L3
místnost T2:E1-3c

07:30–09:00
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice haly
Laborator L3
místnost T2:E1-3c

09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Dejvice haly
Laborator L3
místnost T2:E1-3c

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Dejvice haly
Laborator L3
místnost T2:E1-3c

12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 4)

Dejvice haly
Laborator L3
místnost T2:E1-2

07:30–09:00
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-2

09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-3c

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Dejvice haly
Laborator L3
místnost T2:E1-2

12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 4)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-2

07:30–09:00
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-2

09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-2

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-2

12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 4)

Dejvice haly
Laborator L2
místnost T2:E1-3c

07:30–09:00
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice haly
Laborator L3
místnost T2:E1-3c

09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Dejvice haly
Laborator L3
místnost T2:E1-3c

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Dejvice haly
Laborator L3
místnost T2:E1-3c

12:45–14:15
(přednášková par. 1
paralelka 4)

Dejvice haly
Laborator L3
Čt
místnost T2:C3-135

11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-135
místnost T2:C3-135

11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-135

Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5581306.html