Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Diplomový seminář

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
210DISE Z 4 4C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
experimentální centrum
Anotace:

Pro obor K, zadání tématu diplomové práce z oblasti experimentální geotechniky, studium literatury, rešerše, seznámení se s řešenou problematikou na praktických příkladech v laboratoři i přímo v terénu - Podzemní laboratoř Josef (http://ceg.fsv.cvut.cz).

Požadavky:

Návaznost není požadována.

Osnova přednášek:

Dle tématu diplomové práce.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Teoretická a praktická příprava pro vypracování diplomové práce. Prokázání orientace v řešené problematice a schopnosti samostatného řešení.

Studijní materiály:

Dle tématu diplomové práce.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5579206.html