Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Italština ( obec.jaz. začátečníci 1 )

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
104XDI1 Z 0 2C česky
Garant předmětu:
Svatava Boboková Bartíková
Přednášející:
Cvičící:
Svatava Boboková Bartíková, Naděžda Bonaventurová
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Obecný jazyk – začátečníci

Kurs italštiny určený naprostým začátečníkům. Seznamuje se základy gramatického systému a se slovní zásobou umožňující orientaci a jednoduchou komunikaci v některých běžných každodenních situacích.

Lexikum:

Základní charakteristika osob a činností, turistika, orientace ve městě, rodina a zájmy, nákupy, vaření. Zajímavosti a zkušenosti.

Gramatika:

Členy a jejich užití, časování sloves v přítomném čase, tvorba věty, rozkaz a zákaz, fázová a modální slovesa, zájmena přivlastňovací, zájmena třetího a čtvrtého pádu, číslovky základní a řadové, vyjádření časových údajů, předložky a předložkové vazby.

Kód pro zápis: 104XDI1

Úroveň dle ERR: A1

Literatura:

Materiály dodané vyučující: kombinace výňatků a kapitol z učebnic (Italština pro samouky, Jarmila Janešová, Leda, Praha 1994 a Italština, Alena Bahníková a kol., Leda, Praha 2001) a dalších textů podle aktuální potřeby, adaptovaná četba a poslech.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:

Tento kurz není přednáškou, ale praktickým cvičením:

Kód pro zápis: 104XDI1

Trvání: 2 hodiny / 1 semestr

Další informace naleznete v sekci Osnova cvičení

základy (detaily v sylabu kurzu 104XDI1)

Osnova cvičení:

Lekce 1-5 z učebnice: Italština pro samouky, Jarmila Janešová, Leda, Praha 1994 a Italština, Alena Bahníková a kol., Leda, Praha 2001

Konverzace a další texty podle aktuální potřeby, adaptovaná četba a poslech.

Cíle studia:

Osvojení základní gramatiky a slovní zásoby na úrovni A1; zlepšení komunikačních prostředků, a to i v univerzitním prostředí

Studijní materiály:

Literatura:

Materiály dodané vyučující: kombinace výňatků a kapitol z učebnic (Italština pro samouky, Jarmila Janešová, Leda, Praha 1994 a Italština, Alena Bahníková a kol., Leda, Praha 2001) a dalších textů podle aktuální potřeby, adaptovaná četba a poslech.

Poznámka:
Další informace:
http://departments.fsv.cvut.cz/k104/index.php/2019/02/10/obecny-jazyk-zacatecnici-3/
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5557206.html