Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Umělá inteligence

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MI-UMI Z,ZK 5 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované matematiky
Anotace:

Předmět do hloubky pokrývá moderní přístupy a algoritmy, na nichž staví současná umělá inteligence. Studenti se seznámí s pokročilými technikami pro řešení úloh založenými na prohledávání a odvozování. Bude podán ucelený přehled formálních systémů pro modelování úloh, souvisejících řešících algoritmů a jejich praktické aplikace. Důraz bude kladen na logické uvažování v umělé inteligenci, které poskytuje různé garance, jako je například úplnost rozhodovacího procesu nebo přesné zdůvodnění rozhodnutí. Přednáška vychází z klasické učebnice umělé inteligence [1], přičemž rozšiřující materiál týkající se splnitelnosti, omezujících podmínek, automatického plánování a robotiky čerpá také ze specializovaných učebnic [2], [3], [4] a [6]. Vhodným studijním materiálem k přednášce jsou i české učebnice [5].

Požadavky:

Předpokládají se znalosti odpovídající předmětu BI-ZUM: Základy umělé inteligence.

Osnova přednášek:

1. Řešení úloh prohledáváním

2. Splňování omezujících podmínek [2]

3. Konzistenční techniky pro splňování podmínek [2]

4. Výroková splnitelnost (SAT) [4]

5. Rozhodování v logických teoriích [4]

6. Automatické plánování [3]

7. Modelování úloh

8. Uvažování v logice prvního řádu

9. Reprezentace znalostí

10. Uvažování s neurčitostí

11. Rozhodování ve hrách

12. Robotika [6]

Osnova cvičení:

1. Prohledávání

2. Omezující podmínky

3. Splnitelnost

4. Plánování

5. Modelování úloh

6. Hry

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout studentům hlubší pohled do moderních oblastí umělé inteligence související s řešením úloh. Přiměřeně detailně ukázat vybrané důležité algoritmy a metody. Vést posluchače k dalšímu samostatnému studiu dílčích otázek v umělé inteligenci.

Studijní materiály:

[1] Russel, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd Edition), Prentice Hall, 2009.

[2] Decher, R.: Constraint Processing, Morgan Kaufmann, 2003.

[3] Ghallab, M., Nau, D., Traverso, P.: Automated Planning and Acting, Cambridge University Press, 2016.

[4] Biere, A., Heule, M., Van Maaren, H., Walsh, T.: Handbook of Satisfiability, IOS Press, 2009.

[5] Lažanský, J., Mařík, V., Štěpánková, O., a kolektiv: Umělá inteligence (1) - (6), Academia, 2000 - 2013.

[6] LaValle, S.: Planning Algorithms / Motion Planning. Cambridge University Press, 2006.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/MI-UMI/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/MI-UMI/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5543206.html