Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Dějiny architektury 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
129YDA4 Z 2 2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra architektury
Anotace:

Cvičení v terénu zaměřené na návštěvy budov v rekonstrukci, případně na budovy, kde lze sledovat různé typy zásahů do historických objektů. zejména na území hlavního města Prahy. Předmět se snaží soustředit na stavby a rekonstrukce z nedávné doby, které nebyly pokryty v přehledu dějin architektury.

Požadavky:

absolvování přednášek z dějin architektury

Osnova přednášek:

předmět nemá přednášky

Osnova cvičení:

1-5.Cvičení z architektury.

6.Studijní exkurze.

7-11.Cvičení z architektury, prezentace

12.Studijní exkurze.

13.Závěrečné shrnutí, prezentace výsledků.

Cíle studia:

Cílem je detailní rozbor individuální stavby tak, aby jej bylo možné využít k přípravě vlastní práce s historickým objektem.

Studijní materiály:

?Kuča, K., Kučová, V.: Principy památkového urbanismu, NPÚ Praha 2000

?Riegl, A.: Moderní památková péče, NPÚ Praha 2003

?Norberg-Schulz, Ch.: Principy moderní architektury. Malvern, 2015.

?Sparkeová, P.: Století designu. Průkopníci designu 20. století. Slovart, 1999.

?Hanno Walter Kruft: Dejiny teorie architektury, Pallas, 1993.

:Herout, J.: Staletí kolem nás, Praha 1981

:Herout, J.: Přehled stavebních slohů, Prahou deseti staletími, Praha 1972

:Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, Praha 1995

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5539806.html