Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Projekt bakalářský - Bachelor project

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BBPROJ4 Z 4 4s česky
Garant předmětu:
Roman Čmejla, Jan Kybic
Přednášející:
Cvičící:
Roman Čmejla, Radek Janča, Jan Kybic, Veronika Sobotíková
Předmět zajišťuje:
Fakulta elektrotechnická
Anotace:

Zpracování individuální práce související se studovaným programem Lékařská elektronika a bioinformatika pod vedením školitele. V rámci tohoto předmětu je obvyklé řešit dílčí problém budoucí bakalářské práce (odborná rešerše, HW realizace, SW realizace, aj.). Student se zpravidla dohodne na pokračování tématu v bakalářské práci s vedoucím projektu, nicméně téma i vedoucího bakalářské práce může změnit.

Požadavky:

• Nabídka projektů je na stránce https://fel.cvut.cz/cz/education/semestralni-projekty.html Po rezervaci tématu student kontaktujte vedoucího a požádá jej o schválení rezervace.

• V případě zájmu o nevypsané téma je nutné nalézt vedoucího práce z řad učitelů a doktorandů fakulty, který téma upřesní, vypíše a povede.

• Vybrané téma schvaluje garant bakalářského programu Lékařská elektronika a bioinformatika.

• V rámci individuálního projektu studenti používají formální pravidla a zásady tvorby závěrečných vysokoškolských prací dle pokynů vedoucího práce.

• Výsledky bakalářského projektu bude možné veřejně prezentovat v posledním výukovém týdnu aktuálního semestru.

• Zápočty předmětu zapisují do KOSu garanti a cvičící předmětu na základě veřejné prezentace nebo pokynu vedoucího práce.

Osnova přednášek:

přednášky nejsou

Osnova cvičení:

určují vedoucí práce

Cíle studia:
Studijní materiály:

určují vedoucí práce v návaznosti na téma projektu

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5493506.html