Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Praktikum z Fyziky I

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2023013 Z 2 0P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav fyziky
Anotace:

Předmět je určen studentům, kteří potřebují podrobnější procvičení a prohloubení znalostí (včetně znalostí z dřívějších kurzů fyziky, případně střední školy) potřebných pro úspěšné zvládnutí Fyziky I. Výuka je vedena formou seminárního cvičení s krátkým doplňujícím výkladem. Důraz je kladen na souvislosti zavedených pojmů s postupy řešení typických úloh.

Požadavky:

Podmínkou zápočtu je 75 % účast a úspěšné absolvování průběžných testů.

Osnova přednášek:

Kinematika hmotného bodu.

Dynamika hmotného bodu.

Mechanika soustavy hmotných bodů.

Tuhé těleso.

Mechanika pevného kontinua.

Mechanika tekutin.

Kmity a vlnění.

Molekulová fyzika a termodynamika.

Fyzikální pole. Gravitační pole.

Elektrostatické pole.

Magnetické pole.

Elektromagnetická indukce.

Osnova cvičení:

Kinematika hmotného bodu.

Dynamika hmotného bodu.

Mechanika soustavy hmotných bodů.

Tuhé těleso.

Mechanika pevného kontinua.

Mechanika tekutin.

Kmity a vlnění.

Molekulová fyzika a termodynamika.

Fyzikální pole. Gravitační pole.

Elektrostatické pole.

Magnetické pole.

Elektromagnetická indukce.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Budinská: Fyzika I. ČVUT Praha, 1. Vydání, 2020.

Samek, Solar, Chren: Sbírka příkladů z fyziky I. ČVUT Praha

Sopko, Samek: Repetitorium z fyziky pro přijímací zkoušky na TU. ČVUT Praha

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5459306.html