Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Elektronické obvody prakticky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A0M34EOP KZ 4 1+3L česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět A0M34EOP je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal příslušný počet předmětů ze skupiny BEZBM
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mikroelektroniky
Anotace:

Předmět je určený pro studenty napříč obory. Je zaměřen na návrh a realizaci praktických konstrukcí, které mohou být využity v rámci individuálních projektů a závěrečných prací. Klade si za cíl studenty naučit základům praktického návrhu a realizace elektronických zařízení.

Požadavky:

Předpokládá se základní znalost funkce elektronických součástek. Nutno absolvovat proškolení bezpečnosti práce v elektrotechnice.

Osnova přednášek:

1. Úvodní přednáška, organizace a hodnocení předmětu

2. Program Eagle - základní seznámení s programem

3. Napájecí zdroje, usměrňovače, lineární stabilizátory napětí s pevným a nastavitelným napětím

4. Návrh chlazení obvodů

5. Základní zesilovací stupně s tranzistory, návrh topologie a výpočty součástek

6. Operační zesilovače, přístrojové zesilovače, převodníky

7. Návrh pasivních a aktivních analogových filtrů

8. LC, RC a krystalové oscilátory, časovače a multivibrátory

9. Stejnosměrné a krokové motory

10. Převodníky pro senzory

11. Mikrokontroléry ATMEL a jejich využití

12. ARM procesory, platforma mBED a její využití

13. Alfanumerické a grafické displeje

14. Zásady tvorby technické dokumentace

Osnova cvičení:

1. Úvod, podmínky zápočtu, organizace, proškolení bezpečnosti práce, výběr semestrálních projektů

2. Program Eagle - návrh schématu, práce s knihovnami součástek

3. Program Eagle - vytváření a úprava modelů součástek, tvorba vlastních knihoven součástek

4. Program Eagle - návrh jednovrstvých a vícevrstvých desek plošných spojů

5. Program Eagle - DRC, ERC, finální úprava desky, export dat pro strojovou a ruční výrobu desek

6. Výroba desky plošných spojů fotocestou, formátování a úprava desky, vrtání

7. Osazení desky součástkami, technika pájení trafopáječkou a mikropáječkou, klasické a SMD součástky

8. Oživení a testování obvodu, systematické hledání chyb v návrhu

9. Bipolární ovládání stejnosměrného motorku s integrovaným obvodem H-můstku

10. Aplikace se senzory teploty, vlhkosti, tlaku, osvětlení

11. Naprogramování mikrokontroléru ATMEL pomocí SPI rozhraní v prostředí AVR studio

12. Programování mikrokontroléru přes USB, online kompiler, připojení senzorů s digitální sběrnicí

13. Odevzdání semestrálních projektů, prezentace

14. Odevzdání semestrálních projektů, prezentace, udělení zápočtů

Cíle studia:

Cíle předmětu je získat praktické zkušeností s návrhem, realizací a testováním plošných spojů a elektronických obvodů s ohledem na potřeby studentů FEL, kteří budou realizovat praktickou závěrečnou práci.

Studijní materiály:

[1] Dostál, J.: Operační zesilovače, BEN-technická literatura, 1. Vydání, Praha 2005, ISBN 80-7300-049-0

[2] Krejčiřík, A.: Napájecí zdroje 1 - základní zapojení analogových a spínaných napájecích zdrojů, BEN, 2002 ISBN 80-86056-02-3

[3] Vedral, J., Fischer, J.: Elektronické obvody pro měřicí techniku, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2004.

[4] Davídek, V., Laipert, M., Vlček, M.: Analogové a číslicové filtry, Vydavatelství ČVUT, Praha 2000, ISBN 80-01-02178-5

[5] Hájek, J.: Časovač 555 praktická zapojení, BEN - technická literatura, 1. Vydání, Praha 1999, ISBN 80-901984-1-4

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=697
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5397206.html