Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Pokročilé zpracování dat v tabulkových kalkulátorech

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
614Y1PZ KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Studenti budou obeznámeni s principy práce v tabulkovém procesoru. Grafická úprava vzhledu tabulky, formátování čísel, vkládání vzorců a funkcí, včetně adresace, odhalování chyb. Práce s rozsáhlými tabulkami, filtry, rozšířené filtry, databázové funkce, kontingenční tabulky a grafy, podmíněné formátování, hledání řešení, řešitel, použití maker, analýza dat. Ukázkové příklady a dotazy z různých firem a školení.

Požadavky:

nejsou definovány

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení s možnostmi a nástroji aplikace MS Excel tak, aby jej studenti byli schopni využít i v praxi. Budou ukázány funkce ze všech oblastí (informační, chybové, ...), student bude schopen rozhodnout o vhodném použití funkcí dle situace, pracovat s rozsáhlými seznamy, názorně prezentovat data v grafech a dalších nástrojích.

Studijní materiály:

M. Dodge, C. S. Douglas: Microsoft Excel 2010 Inside Out, O'Reilly Media

Bezvoda V., Brož M.: Microsoft Excel 2007/2010 Vzorce, funkce, výpočty, Computer Press

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5277006.html