Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Vývoj techniky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2132030 KZ 3 1P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav konstruování a částí strojů
Anotace:

Tématika přednášek:

Metalurgie - technické železo, vysoká pec, zkujňování

Energetika - vodní turbiny, čerpadla, akumulace energie

Pístové stroje - parní stroj, spalovací motory, kompresor

Turbiny - parní a spalovací, tepelná elektrárna

Textil - spřádání diskontinuální a kontinuální, tkaní

Vybrané části z historie techniky - řecká mechanika, římské stavitelství, středověké hornictví a metalurgie, průmyslová revoluce, doprava v 19.stol., vznik ČVUT v Praze.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tématika ostatních dílčích částí:

Dodá FS ČVUT, prozatím nejsou stanovena.

Požadavky:

Dodá FS ČVUT, prozatím nejsou stanovena.

Osnova přednášek:

1) Technické systémy a člověk.

2) Stavitelství.

3) Metalurgie železa.

4) Vodní hnací stroje, čerpadla.

5) Parní stroj.

6) Spalovací motor.

7) Textilní stroje.

8) Výrobní stroje.

9) Doprava.

10) Elektrotechnika.

Osnova cvičení:

Dodá FS ČVUT, prozatím nejsou stanovena.

Cíle studia:

Dodá FS ČVUT, prozatím nejsou stanovena.

Studijní materiály:

Dodá FS ČVUT, prozatím nejsou stanovena.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5255506.html