Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Letecká a kosmická legislativa

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2223012 Z 2 0P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

V předmětu bude probrána problematika letecké a kosmické legislativy z pohledu ICAO, EASA, ESA a národních požadavků.

Požadavky:

Bez požadavků.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1.Úvod do problematiky letecké legislativy

2.Působnost EASA a leteckého úřadu ČR

3.Anexy ICAO 1 - 17, předpisy L1-L17

4.Předpisy pro provozní způsobilost civilní letecké dopravy

5.Předpisy pro certifikaci civilní letadlové techniky

6.Certifikace draku

7.Certifikace pohonných jednotek

8.Kosmická legislativa

9.Legislativa pro bezpilotní prostředky

10.Šetření leteckých nehod

11.Bezpečnost letecké dopravy

12.Životní prostředí

13.Očekávaný vývoj letecké legislativy

Cíle studia:

Úvod do problematiky letecké a kosmické legislativy. Působnost leteckého úřadu ČR, ICAO, EASA a národních leteckých úřadů. Evropské a národní normativy platné pro certifikaci letadlové a kosmické techniky.

Studijní materiály:

-Němec, V.: Letecká legislativa, 216 stran, CERM s.r.o., Brno ISBN 80-7204-366-8

-Ploch J.; Holba, K.: Letecká legislativa II, Vysoká škola obchodní, 2013

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5247506.html