Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Hydraulické stroje

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
W12T007 ZK 4P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
Anotace:

Hydrostatické a hydrodynamické stroje a princip jejich činnosti.

Fyzikální vlastnosti kapalin a jejich vliv na činnost hydraulických strojů.

Aplikace základních zákonů hydromechaniky v návrhu hydraulických strojů.

Metody využívané při řešení proudění kapalin v hydrodynamických hydraulických strojích.

Aplikace hydrodynamické podobnosti v oboru hydraulických strojů.

Nestacionární děje v hydraulických systémech s hydraulickými stroji.

Metodika modelování a experimentu hydraulických strojů.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Kadrnožka, J.: Lopatkové stroje. Monografie. AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o. Brno, 2003

Bláha, J., Brada, K.: Hydraulické stroje. Technický průvodce 70. SNTL Praha, 1992

Brada, K., Bláha, J.: Metoda experimentů a modelování. Skripta. Vydavatelství ČVUT v Praze, 1995

Melichar, J., Bláha, J.,Brada, K: Hydraulické stroje, konstrukce a provoz. Monografie. Vydavatelství ČVUT v Praze, 2002

Melichar, J., Vojtek, J., Bláha, J.: Malé vodní turbíny, konstrukce a provoz. Monografie. Vydavatelství ČVUT v Praze, 1998

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5235306.html