Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Angličtina (UNICERT-C1- pokr.příprav.kurz 1)

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
104XA1T Z 0 4C česky
Garant předmětu:
Sandra Giormani
Přednášející:
Cvičící:
Sandra Giormani, Kateřina Konečná, Raquel Nogueira Rizzotto Falcäo
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

CERTIFIKOVANÉ KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA

Certifikát UNIcert®

•English for Civil Engineers and Architects, UNIcert® IIII (úroveň C1)

Obecné informace

•Prohloubení jazykových dovedností užitečných pro profesní uplatnění

•Zaměření na dovednosti: scientific writing, presentation skills, reading comprehesion and Use of English

•Aktuální odborná témata ze světa stavebního inženýrství

•Po absolvování dvousemestrálního kurzu je možné se přihlásit na certifikovanou zkoušku na úrovni C1

Kurz na úrovni C1 je vhodný pro:

•doktorandy i studenty již v bakalářském studiu

•studenty, kteří se chystají na zahraniční stáž

•budoucí výzkumné pracovníky

•perspektivní pracovníky zahraničních stavebních firem

•v případě, že zájemce chce prohloubit a zlepšit svou profesní angličtinu, lze absolvovat pouze jeden semestr bez složení certifikátu

Požadavky:

Jazyková úroveň B2+ v angličtině

Osnova přednášek:

Tento kurz není přednáškou, ale praktickým cvičením:

Kód pro zápis: 104XA1T

Trvání: 4 hodiny / 1 semestr

Další informace naleznete v sekci Osnova cvičení

Osnova cvičení:

UNICERT III - Sylabus

Tento kurz se skládá ze 3 částí:

1-Úvod do akademické angličtiny a gramatiky

2- Prezentační dovednosti

3- Úvod do odborné angličtiny pro architekty a stavební inženýry

(více v sylabu AJ)

Cíle studia:

Cílem výuky je upevnění všech potřebných dovedností v oblasti akademického i profesního jazyka na C1 úrovni; podpořit schopnost studentů používat získané vědomosti v praxi

Studijní materiály:

Literatura:

Vlastní odborné texty

YULE, G., Oxford Practice Grammar Advanced, OUP 2015

PATERSON K., WEDGE R., Oxford Grammar for EAP, OUP 2017

CHAZAL de E., MOORE, J., Oxford EAP (Advanced), OUP 2017

IBBOTSON, M., Cambridge English for Engineering, CUP 2009

IBBOTSON, M., Professional English in Use, CUP 2009

M. MCCARTHY, F. O´DELL: Academic Vocabulary in Use, CUP, 2007

Poznámka:
Další informace:
https://departments.fsv.cvut.cz/k104/index.php/certifikat-unicert/
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5214606.html