Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Excel pro praxi

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
126XEXC Z 1 2C česky
Garant předmětu:
Petr Dlask
Přednášející:
Petr Dlask
Cvičící:
Petr Dlask
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Kurz je určen pro rozvoj potřeb uplatnitelných při řízení technicko-ekonomických procesů různé povahy. Zaměření je na uživatele běžných kancelářských aplikací (zejména MS Excelu) s cílem vylepšit jejich stávající dovednosti a získat nové. Hlavní cíl je zaměřit se na takové dovednosti, které jsou použitelné v návazných předmětech a praxi. Součástí jsou základní principy práce, tvorba mrtvých a živých tabulek, formátování, rychlé grafy, návaznost na VBA, tvorba vlastní funkcí, procedur a aplikací. Strukturu předmětu je možné upravovat a doplňovat po dohodě podle potřeb studentů.

Požadavky:

Předpokladem je uživatelská znalost kancelářských aplikací, zejména MS Excelu. Výhodou je orientace ve struktuře aplikace a jejích doplňcích.

Osnova přednášek:

Studijní předmět nemá přednášky.

Osnova cvičení:

1. Tvorba uživatelských funkcí (nadstavba interních funkcí)

2. Testování uživatelských funkcí (ladění, krokování)

3. Použití interních formulářů - MsgBox, InputBox

4. Tvorba uživatelských formulářů (příprava vlastní aplikace)

5. Kontingenční analýza, tabulka, graf

6. Trénink kontingenční analýzy, vazba na datový model, Editor Power Query

7. Speedometer charts, netradiční grafy

8. Grafy s mapami

9. Tvorba grafů s mapovými podklady

10. Živé grafy (dynamická velikost zobrazovaných dat)

11. Grafy s výběrem intervalů, s výběrem hodnot

12. Tvorba vlastních grafických tvarů

13. Externí data, načítání externích dat

Cíle studia:

Cílem studia je představit a procvičit praktiky, které absolventa předmětu odliší od standardního uživatele. Současně je cílem zaměřit se na individuální problémy, které přináší jednotliví účastníci kurzu a nabídnout jejich řešení. Různorodost úloh nabízí možnost aplikace v různých situacích. Dovednosti je možné aplikovat v dalších předmětech napříč studijním plánem. Zpracovávaná témata mohou zasahovat do oblastí managementu, statistiky, matematiky, vytěžování dat, řízení, grafické prezentace dat.

Studijní materiály:

Online dostupné:

Excel tipy: http://people.fsv.cvut.cz/~dlaskpet/Help/ExcelTipy.xlsm

Návody: http://people.fsv.cvut.cz/~dlaskpet/Help/data97.xls

Tvorba mind map online: https://www.mindmeister.com/1054512660/risk-management

Symboly vývojových diagramů: https://www.itnetwork.cz/navrh/uml/vyvojove-diagramy

Vývojové diagramy Draw.io: https://app.diagrams.net/

Další podklady dostupné v https://moodle-vyuka.cvut.cz/ po přihlášení do kurzu

Poznámka:
Další informace:
http://people.fsv.cvut.cz/~dlaskpet/Excel/index.html
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5206006.html