Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Angličtina (ERASMUS 2 - jaz. příprava)

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
104XAE2 Z 0 2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Kurz je zaměřen na upevnění jazykových komunikativních dovedností, které studentu umožní studium v angličtině v cizím jazykovém prostředí. Důraz je kladen na gramaticky přesné vyjadřování, plynulý ústní a písemný projev, vše s ohledem na úspěšné absolvování výběrového řízení na zahraniční stáž v rámci programu ERASMUS+.

Požadavky:

žádné

Osnova přednášek:

Tento kurz není přednáškou, ale praktickým cvičením:

Kód pro zápis: 104XAE2

Trvání: 2 hodiny / 1 semestr

Další informace naleznete v sekci Osnova cvičení

Osnova cvičení:

Příprava na Erasmus testování (více informací v AJ sylabu)

Cíle studia:

Příprava na Erasmus test:

Obecné informace

Test akcentuje ty oblasti jazykových znalostí, které jsou klíčové pro studium v zahraničí v angličtině. Proto jsou části zaměřené na čtení s porozuměním a psaní zaměřeny na texty z oblasti všeobecného akademického jazyka. Stejně tak typy úloh kladou důraz na dovednosti, které budou studenti pravděpodobně potřebovat během studia na zahraniční univerzitě.

Úspěšnost je 50 % (tj. 10 bodů v písemném testu), což odpovídá hraniční úrovni B1/B2 CEFR.

Studijní materiály:

Různé IELTS English language testing materiály; vlastní odborné texty

Poznámka:
Další informace:
http://departments.fsv.cvut.cz/k104/index.php/2022/12/22/vzorovy-test-erasmus/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5081206.html