Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Astrodynamika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W22O012 ZK 3P+1C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Předmět se věnuje astrodynamice a orbitální mechanice. Zabývá se keplerovskými i nekeplerovskými drahami, orbitálnímu manévrování a řízení orientace tělesa a výpočetním metodám v astrodynamice.

Požadavky:

Student by se měl orientovat v základních pojmech kosmonautiky. Doporučuje se předchozí absolvování předmětů s tímto zaměřením.

Osnova přednášek:

Problém dvou těles, orbitální elementy, omezený problém tří těles, nekeplerovský pohyb, stabilita oběžných drah

Ciolkovského rovnice, impulzní a spojité manévry, Lambertův problém, přeletové dráhy, setkávací manévry, formace, dynamika vzletu a návratu kosmických těles

Rotace tuhého tělesa, rušivé točivé momenty, aktivní a pasivní kontrola orientace tělesa, dynamika kontrolních zásahů

Výpočetní metody v astrodynamice, analytické/numerické metody, přesnost metod

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je dát studentovi celkové chápání mechaniky kosmických těles.

Studijní materiály:

Základní:

Howard D. Curtis: Orbital Mechanics for Engineering Students, 2005, Elsevier, ISBN 0-7506-6169-0

Sidi, M. J.: Spacecraft Dynamics and Control: A Practical Engineering Approach, 2000, Cambridge U. Press;

Roger R. Bate, Donald D. Mueller, Jerry E. White: Fundamentals of astrodynamics, 1971, Dover Publications, , ISBN 0-48660-061-0

Doporučená:

Montenbruck, O; Gill, E; Satellite Orbits Models, Methods and Applications, 2005, Springer, ISBN 978-3-642-63547-2

Andrle, P: Základy nebeské mechaniky, 1971, Academia, Praha

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5079206.html