Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Mikroelektronika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BD5B34MIT Z,ZK 4 14KP+6KL česky
Garant předmětu:
Jiří Jakovenko
Přednášející:
Jiří Jakovenko, Vladimír Janíček, Jan Novák, Tomáš Teplý
Cvičící:
Jiří Jakovenko, Vladimír Janíček, Jan Novák, Tomáš Teplý
Předmět zajišťuje:
katedra mikroelektroniky
Anotace:

Studenti se seznámí moderními trendy v oblasti mikroelektroniky. Jsou probírány základní funkční mikroelektronické struktury a technologie integrovaných obvodů; mikrosenzorů a mikro-elektro-mechanických integrovaných systémů. Předmět dále seznamuje studenty s vývojem nanoelektroniky a integrovaných obvodů.

Požadavky:

Student musí dobře rozumět principu funkce elektronických součástek (unipolární, bipolární tranzistor) a obvodové analýze. Předpokládá se znalost modelování a simulace elektronických obvodů.

Osnova přednášek:

1. Vývoj mikroelektroniky, Moorovy zákony,

2. Elektronický systém - základní architektury mikroelektronických systémů, úrovně abstrakce

3. Integrované obvody - význam integrace, používané technologie a metody návrhu

4. Metody a nástroje pro návrh (přehled návrhových technologií a technologických realizací)

5. Mikroelektronické prvky a komponenty

6. Základní technologické procesy výroby mikroelektronických struktur

7. Pasivní a výkonové struktury v mikroelektronice

8. Elektronické zpracování signálů a informací na čipu

9. Základní principy činnosti integrovaných mikrosenzorů

10. Mikrosystémy a MEMS (Návrh a technologie mikro-elektro-mechanických integrovaných systémů MEMS, technologie, aplikace)

11. Nanoelektronika, základy fyziky materiálů

12. Optické integrované obvody

13. Metody testování elektronických systémů

14. Rezerva

Osnova cvičení:

1. Organizační záležitosti, bezpečnostní poučení, laboratorní řád, úvodní test (ELP, DIT).

2. Prostředí Cadence, editor schémat, simulátor SPECTRE, exporty výsledků (PC Cadence)

3. Tranzistorový zesilovač - optimalizace technologických parametrů (nastavení OP, parametry v závislosti na technologii, nastavení aktivní zátěže, realizace proudových zrcadel) (PC Cadence)

4. Statické a dynamické parametry tranzistorových zesilovačů (šířka pásma, Millerův efekt, vliv parazitních jevů) (PC Cadence)

5. Jednostupňový zesilovač SG, SD (porovnání vlastností, aplikace) (PC Cadence)

6. Vícestupňové zesilovače (vliv parazitních parametrů) (PC Cadence)

7. Diferenciální zesilovač (pracovní režimy, provozní parametry) (PC Cadence)

8. Základní logické členy v technologii CMOS (INV,NAND, NOR) (scaling, logický zisk, energetická bilance, minimalizace dynamické spotřeby) (PC Cadence)

9. Prostředí OrCAD, editor schémat, simulátor SPICE, exporty výsledků (PC OrCAD)

10. Návrh časovače (astabilní, monostabilní multivibrátor) (PC OrCAD)

11. Aplikace časovače - měření provozních parametrů (Lab)

12. Návrh AD komparačního převodníku (zapojení, kvantování napětí, kódování) (PC OrCAD)

13. Realizace AD komparačního převodníku a měření parametrů (Lab)

14. Zápočtový test

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními trendy v oblasti mikroelektroniky a nanoelektroniky.

Studijní materiály:

P. Gray, P Hurst, s. Lewis, R. Mayer: Analysis and Design of Analog Integrated Circuits, John Wiley and Sons, 2000

J. Vobecký, V. Záhlava: Elektronika - součástky obvody principy a příklady, Grada, 2010

B. Razavi: Design of Analog CMOS Integrated Circuits, McGRAW-Hill, 2001

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BD5B34MIT
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:C3-135
Jakovenko J.
Janíček V.

09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-135
místnost T2:C3-s143
Janíček V.
Teplý T.

16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
POČ. UČEBNA
místnost T2:B2-s141j
Janíček V.
Teplý T.

16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Cvičebna K334
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4998106.html