Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Kariéra v inženýrství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2313028 Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit posluchače s podstatou inženýrství, jeho základními koncepty, osobnostní profil a průběh kariéry v průmyslové praxi.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod - co učí technická škola , osobní vize - vlastní motivace

2. Profesní přístupy a kariéra: test profesních přístupů, kotev kariéry

3. Kariéra inženýra - podstata inženýrství, životní cyklus výrobku

4. Návrhová specifikace a konceptuální návrh

5. Řízení změny - jak prosazovat a zvládnout implementaci změn

6. Vyhodnocení projektu změny -

7. Postupy konstruování

8. Model úlohy a optimalizační konflikt Pareta

9. Řízení inovací - role inovačního lídra

10. Návrh inovačního konceptu - inovační farma

11. Patentování

12. Jak napsat patent

13. Filosofie a inženýrská tvořivost

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Beneš, P., Valášek, M.: Metody tvůrčí práce zvyšující tvůrčí potenciál, BEN, Praha 2008

Vosoba, P.: Dokonalá manažerská selhání, Grada, Praha, 2008

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4963206.html