Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Mechanika polymerů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2116045 Z 3 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Předmět mechanika polymerů seznamuje se základními fyzikálními a chemickými představami a stavbě makromolekulárních látek. Dále posluchače seznamuje mechanickým chováním polymerů a s matematickými modely, které toto chování popisují.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. týden: Struktura polymerů

2. týden: Klasifikace polymerů

3. týden: Biopolymery versus průmyslové polymery

4. týden: Řetězce, sítě a krystaly

5. týden: Fázové přechody polymerů

6. týden: Deformační mechanizmy polymerů

7. týden: Tenzory napětí a deformace

8. týden: Nelineární pružnost

9. týden: Hyperelasticita

10. týden: Viskoelasticita

11. týden: Závislost na rychlosti deformace

12. týden: Funkce poškození a Mullinsův effekt

13. týden: Modely s vnitřními proměnnými

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Meissner B, Zilvar V. (1987) Fyzika polymerů. SNTL/Alfa

Horný L. (2014) Patobiomechanika srdečněcévního systému I. díl. Studijní text ČVUT FS, dostupné online http://users.fs.cvut.cz/~hornyluk/files/Patobiomechanika-srdecnecevniho-systemu-I.pdf

?????

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4957206.html