Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Projekt

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
136DISZ KZ 4 3C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra silničních staveb
Anotace:

Příprava podkladů k zadání diplomové práce a jejich zpracování. Přednášky odborníků z praxe: (projektování pozemních komunikací, technologie výstavby, seznámení se s novými postupy a software)

Požadavky:

Pravidelné konzultace, odevzdání závěrečné zprávy vedoucímu DP, zúčastnit se exkurze a přednášek odborníků z praxe.

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky.

Osnova cvičení:

-přednášky odborníků z praxe

-návštěva pobytového rehabilitačního a rekvalifikačního střediska pro nevidomé + přednáška k navrhování

bezbariérových úprav na pozemních komunikacích

-podklady k zadání DP:

-návštěva zájmového území, pořízení fotodokumentace současného stavu

-seznámení se s ÚP

-dopravní průzkumy – podklad pro kapacitní výpočty

-výroba zkušebních těles (pro DP v laboratoři)

-pravidelné konzultace s vedoucím DP a závěrečná zpráva

Cíle studia:

Rozšíření poznatků a podkladů, jejich využití při zpracování DP.

Studijní materiály:

Příslušné ČSN, EN, resortní technické předpisy (TP, TKP), vzorové listy

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4933806.html