Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Sběr a vizualizace prostorových dat

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
155SVPD Z,ZK 7 4P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
Katedra geomatiky
Anotace:

* Základní pojmy matematické kartografie. Jednoduchá zobrazení

* Nepravá a ostatní zobrazení. Zobrazení užitá na území ČR

* Úvod do kartografie topografické a tematické. Jazyk mapy. Obsah mapy

* Tematické mapy a metody kartografického zobrazování v nich

* Historie kartografie

* Státní mapové dílo

* Předtisková příprava. Reprodukce barev. Tiskové techniky

* Fotogrammetrie - úvod

* Fotografické komory

* Fotogrammetrické metody

* Průseková metoda, digitální ortofoto

* Stereofotogrammetrie

* Analytické aerotriangulace

Požadavky:

návaznost není požadována

Osnova přednášek:

* Základní pojmy matematické kartografie. Jednoduchá zobrazení

* Nepravá a ostatní zobrazení. Zobrazení užitá na území ČR

* Úvod do kartografie topografické a tematické. Jazyk mapy. Obsah mapy

* Tematické mapy a metody kartografického zobrazování v nich

* Historie kartografie

* Státní mapové dílo

* Předtisková příprava. Reprodukce barev. Tiskové techniky

* Fotogrammetrie - úvod

* Fotografické komory

* Fotogrammetrické metody

* Průseková metoda, digitální ortofoto

* Stereofotogrammetrie

* Analytické aerotriangulace

Osnova cvičení:

Fotogrammetrie:

- zpracování leteckého měřického snímku = 2D kolineární transformace

- tvorba 3D modelu území s využitím neměřických snímků

Cíle studia:

úroveň předmětu

- seznámit se s problematikou

- osvojit si základní související termilogii

- získat náhled na metody a výstupy

Studijní materiály:

! PAVELKA, Karel. Fotogrammetrie 1. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009. ISBN 978-80-01-04249-6.

! PAVELKA, Karel. Fotogrammetrie 2. V Praze: ČVUT, 2011. ISBN 978-80-01-04719-4.

!HALOUNOVÁ, L.; PAVELKA, K. Dálkový průzkum Země. Skriptum ČVUT, 2008. ISBN 978-80-01-03124-7

!SLOCUM, T. A. Thematic Cartography and Geographic Visualization, United States of America, 4th edition, 2022 . ISBN 978-0367712709

!PECHANEC, V. Senzorové systémy a jejich integrace s GIS v enviornmentálních studiích, 2014. ISBN 978-80-244-3944-0

?KASSER, M; EGELS, Z. Digital Photogrammetry. New York: Taylor & Francis, 2002. ISBN 978-0748409457

? FIELD, K. Cartography. Esri Press, 2018. ISBN 978-1589484399

Poznámka:
Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/index.php?categoryid=50
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4933306.html