Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Aplikovaná fyzika a OZE

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
102APOZ Z,ZK 6 2P+4C česky
Garant předmětu:
Petr Semerák
Přednášející:
Petr Semerák, Vítězslav Vydra
Cvičící:
Petr Semerák, Vítězslav Vydra
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Fyzikální monitorování veličin, ovlivňujících životní prostředí. Teorie měření. Teorie nejistot měření. Principy přímých a nepřímých měření. Základy elektřiny a magnetizmu. Principy fyzikální elektroniky. Měření různých parametrů prostředí a materiálů, např. hluku a vibrací, součinitele tepelné vodivosti, modulu pružnosti, teploty apod.

OZE: využití slunečního záření, využití větru, spalování biomasy, ušlechtilá biopaliva. Jaderná energie.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

Fyzikální monitorování veličin, ovlivňujících životní prostředí. Teorie měření. Teorie nejistot měření. Principy přímých a nepřímých měření. Základy elektřiny a magnetizmu. Principy fyzikální elektroniky. Měření různých parametrů prostředí a materiálů, např. hluku a vibrací, součinitele tepelné vodivosti, modulu pružnosti, teploty apod.

OZE: využití slunečního záření, využití větru, spalování biomasy, ušlechtilá biopaliva. Jaderná energie.

Osnova cvičení:

Posluchači ve skupinách postupně cyklicky proměří samostatně základní úlohy sledování fyzikálních veličin ve stavební praxi a životním prostředí. Jedná se o měření hustoty pevných látek, hluku a vibrací, účinnosti tepelných spotřebičů, měrné tepelné kapacity a skupenského tepla, teploty různými metodami, součinitele tepelné vodivosti, modulu pružnosti, elektrického odporu a kapacity kondenzátorů.

Studenti dále ve skupinách měří účinnost spalování biomasy, obsah CO, CO2 a TZL ve spalinách, měří intenzitu slunečního záření dopadajícího na skloněnou plochu, měří volampérovou chrakteristiku FV článku a jeho závislost na teplotě. Vyrábí metylester řepkového oleje, měří aktivitu radioaktivních látek ve stavebních materiálech.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s praktickými aplikacemi fyziky v oblasti inženýrství životního prostředí, především s měřením fyzikálních parametrů prostředí a stavebních materiálů.

Studijní materiály:

!Semerák P.: Aplikovaná fyzika. ČVUT 2009. ISBN 978-80-01-04235-9

!Malý, K.: Elektrotechnika. ČVUT 2011. ISBN 978-80-01-04866-5

?Haasz, Vl. : Elektrická měření. Přístroje a metody. ČVUT 2018. ISBN 978-80-01-06412-2

?Pastorek Z., Kára J., Jevič P.: Biomasa: obnovitelný zdroj energie, FCC Public 2004, ISBN: 9788086534060

?online http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/796-jaderna-fyzika

: Reichl,J., Všetička, M.: Encyklopedie fyziky: Jaderná fyzika:

?Staněk K.: Fotovoltaika pro budovy, ČVUT 2012.

?Hens,Hugo: Applied building physics: Ambient conditions, building performance and material properties 2016

?Patel,Mukund R, Beik Omid: Wind and solar power systems: design, analysis, and operation, 2021

?Griffith, Saul: Electrify: an optimist's playbook for our clean energy future, 2021

Poznámka:
Další informace:
http://people.fsv.cvut.cz/~vydra/EZ1.html
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4932906.html