Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Větrání a klimatizace budov

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
125VKB Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra technických zařízení budov
Anotace:

Pokročilý předmět ze vzduchotechniky a klimatizace zaměřený na prohloubení stěžejních témat v oblasti větrání specifických provozů, základů požárního větrání, klimatizace a chlazení.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

Úvod, opakování, kvalita vzduchu, principy větrání a klimatizace.

Větrání specifických provozů (bazény a zemědělské stavby).

Větrání specifických provozů (školy, garáže, kuchyně).

Větrání čistých prostor.

Zpětné získávání tepla ve vzduchotechnice.

Chlazení pro klimatizaci.

Chlazení datových center.

Hluk ve vzduchotechnice.

Regulace a řízení vzduchotechnických systémů.

Vybrané legislativní požadavky na vzduchotechniku.

Požární větrání, zařízení odvodu kouře a tepla.

Požární větrání, větrání chráněných únikových cest. Bránění šíření požáru VZT systémy.

Osnova cvičení:

Opakování úprav vlhkého vzduchu v klimatizaci, zimní a letní návrhový stav.

Návrh strojovny vzduchotechniky.

Větrání hromadných garáží. Návrh trasy potrubí, výpočet tlakových ztrát.

Požární větrání.

Posouzení hluku ve vzduchotechnice.

Koncepční návrh chladicího systému.

Cíle studia:

Cílem je naučit principy návrhu větrání pro různé provozy a podmínky a rozpoznat, co je pro návrh důležité.

Studijní materiály:

Santamouris, M; Wouters, P. Building ventilation: the state of the art, Earthscan, ISBN: 9781844071302, 313 s., 2006. (NTK TH7654 .B85 2006)

Grondzik, Walter T. Air-Conditioning System Design Manual (2nd Edition), ASHRAE, 2013, ISBN: 978-1-62198-808-3 (dostupná jako e-kniha přes knihovnu ČVUT)

Chua Kian Jon et al. Advances in Air Conditioning Technologies : Improving Energy Efficiency, Springer Singapore Pte. Limited, 2020 (dostupná jako e-kniha přes knihovnu ČVUT)

Poznámka:
Další informace:
http://tzb.fsv.cvut.cz/?mod=vyuka&kod=125VKB
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4913806.html