Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Forenzní biomechanika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W11O013 ZK
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

V předmětu forenzní biomechanika se studenti doktorského studijního programu seznámí s některými mechanismy vzniku poranění; s metodikou identifikace rozměrů osob z videozáznamu; seznámí se s metodikou určování forenzních dat z trasologických stop; seznámí se s metodikou analýzy pohybových situací, tj. různých pádů a kolizí osob s okolím.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

J. Kieser, M. Taylor, D. Carr (2012), Forensic Biomechanics 1st Edition, Wiley, ISBN:1119990114

A.M.Nahum, J.W.Melvin, Accidental Injury, Springer, 2010

K.L. Carper (2000) Forensic Engineering, Second Edition 2nd Edition CRC Press, ISBN:0849374847.

T.D. White, M.T. Black (2011) Human Osteology, Third Edition, Academic Press, ISBN:0123741343.

Steven N. Byers (2010) Introduction to Forensic Anthropology (Pearson Custom Anthropology) 4th Edition, Routledge, ISBN: 0205790127

Stefan J., Hladík J., a kol.: Soudní lékařství a jeho moderní trendy, Grada, 2012

Straus J.: Forenzní biomechanika, Policejni akademie ČR, 1999.

C.Simms, D.Wood: Pedestrian and cyclist impact, Springer, 2009

J.A.DiMaggio, W.Vernon,: Forensic podiatry, Humana Press, 2011

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4912406.html