Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Biomechanika kardiovaskulárního systému

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W11A009 ZK
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Předmět seznamuje s anatomickým popisem krevní oběhové soustavy člověka a pokročilým způsobem vykládá fyziologické a biomechanické poměry v oběhové soustavě zdravého jedince. Popsány jsou i nejběžnější oběhové patologie, metody jejich léčby a je vysvětlen vztah těchto patologií k biomechanickým poměrům v krevní oběhové soustavě.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Humphrey J.D. (2002) Cardiovascular solid mechanics: Cells, tissues, and organs. Springer Science+Business Media, New York.

Fung Y.C. (1997) Biomechanics: Circulation. Springer Science+Business Media, New York, second edition.

Trojan S. a kol. (2003) Lékařská fyziologie, Grada Publsihing, 4. přepracované a doplněné vydání

Šrámek B.B., Valenta J., Klimeš F. (1995) Biomechanics of the cardiovascular system. Czech Technical University Press, Prague.

Holzapfel G.A., Ogden R.W. (2009) Biomechanical modelling at the molecular, cellular and tissue levels, CISM Courses and lectures, vol. 508. Springer, Wien.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4912106.html