Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Plasticita a creep

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2113018 Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Plasticita: konstitutivní vztahy. Pracovní diagramy. Podmínky plasticity. Teorie plasticity. Plasticita v konstrukční praxi a v technologii. Rovinná deformace a kluzové čáry, sítě. Creep: Fyzikální základy, reologické modely, creepový lom. Fenomenologický přístup. Teorie creepu. Experimenty. Základní způsoby namáhání, rotačně symetrické úlohy. Nestacionární úlohy. Lomová mechanika při creepu.(Pro oborové studium Aplikovaná mechanika)

Požadavky:
Osnova přednášek:

Plasticita: konstitutivní vztahy. Pracovní diagramy. Podmínky plasticity. Teorie plasticity. Plasticita v konstrukční praxi a v technologii. Rovinná deformace a kluzové čáry, sítě. Creep: Fyzikální základy, reologické modely, creepový lom. Fenomenologický přístup. Teorie creepu. Experimenty. Základní způsoby namáhání, rotačně symetrické úlohy. Nestacionární úlohy. Lomová mechanika při creepu.(Pro oborové studium Aplikovaná mechanika)

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Chen, W.F., Han, D.J.: Plasticity for Structural Engineers. Springer, New York 1988.

Plešek, J.: Numerická integrace konstitutivních vztahů. Inž. mech., Vol. 6, No. 1, pp.3-24, 1999.

Plešek, J., Korous, J.: Explicit integration method with time step control for viscoplasticity and creep. Adv. Engrg. Software, Vol. 33, No. 7-10, pp. 621-630, 2002.

Bathe, K.J.: Finite Element Procedures. Prentice-Hall, New Jersey 1996.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4869706.html