Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Pružnost a pevnost II A

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
211A103 ZK 2 0P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Křivé pruty a rámy. Silnostěnné válcové nádoby. Rotující kotouče. Kruhové desky. Vzpěr. Kombinace ohybu a vzpěru. Rozbor prostorové napjatosti a přetvoření. Krut prutů nekruhového průřezu. Základy teorie plasticity.

Požadavky:

Základní pojmy statiky

Základní znalosti pružnosti a pevnosti (viz PP I 2111001)

Osnova přednášek:

1) Křivé pruty a rámy

2) Silnostěnné nádoby

3) Silnostěnné nádoby. Nalisované spoje

4) Rotující kotouče. Desky

5) Vzpěr

6) Kombinace ohybu a vzpěru

7) Rozbor prostorové napjatosti a přetvoření: Napětí v rovině obecného směru

8) Rozbor prostorové napjatosti a přetvoření: Odvození deformací z posuvů

9) Krut prutů nekruhového průřezu: Pojem volného a stísněného kroucení. Základní vztahy

10) Krut prutů nekruhového průřezu: Prandtlův vrchlík. Stokesova věta. Krut prutu obdélníkového průřezu

11) Krut prutů nekruhového průřezu: Krut prutu s tenkostěnným průřezem

12) Základy teorie plasticity: Úvodní pojmy, pracovní diagram

13) Základy teorie plasticity: Určení plastické oblasti v nosníku

Osnova cvičení:

1) Křivé pruty: Staticky určité konstrukce

2) Křivé pruty: Staticky neurčité konstrukce

3) Křivé pruty a rámy

4) Silnostěnné nádoby: Dimensování

5) Silnostěnné nádoby: Kroužek na hřídeli. Rotující kotouče

6) Desky

7) Vzpěr prutů. Kombinace ohybu a vzpěru

8) Kombinace ohybu a vzpěru. Rozbor prostorové napjatosti a přetvoření

9) Krut prutů nekruhového průřezu

10) Základy teorie plasticity

11) Základy teorie plasticity: Elasto-plastický ohyb

12) Základy teorie plasticity: Silnostěnná trubka v plastickém stavu

13) Zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Michalec a kol.: Pružnost a pevnost I, Vydavatelství ČVUT v Praze 2006

2. Michalec a kol.: Pružnost a pevnost II, Vydavatelství ČVUT v Praze 2006

3. Valenta a kol.: Pružnost a pevnost III, Vydavatelství ČVUT v Praze 2006

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4839406.html