Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Low Power Design and Test of Circuits and Systems

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE2M34LPD Z,ZK 5 3P+2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mikroelektroniky
Anotace:

This course covers advanced VLSI design and test techniques for low power circuits. Topics covered include aspects of the design of low voltage and low power circuits including process technology, device modeling, CMOS circuit design, memory circuits and subsystem design. Course also covers aspects of testing and reliability of low power circuits and systems. Various types of defects observed in practical designs will be discussed. Focus will be also on on- and off-chip techniques for defect detection, failure analysis and diagnosis. This will be a research- oriented course based on team projects.

Požadavky:

Four assignments will be given out. Your solutions will be graded.

Grading Scheme:

Assignments40%

Midterm20%

Project40%

Osnova přednášek:

1.Low-Power VLSI Design: An Overview

2.Low-Voltage Process Technology

3.Low-Voltage Device Modeling

4.Low-Voltage Low-Power VLSI CMOS Circuit Design

5.Low-Power Memory Circuits

6.Low-Power VLSI CMOS Subsystem Design

7.Low-Power VLSI Design Methodology

8.Low-Power Testing and Design for Reliability and Yield

9.Class presentations

10.Class presentations

11.Class presentations

12.Class presentations

13.Class presentations

Osnova cvičení:

1.- 13. Student project

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] A. Bellaouar and M. I. Elmasry, Low-Power Digital VLSI Design : Circuits and Systems

[2] Pedram, Rabaey Low-Power Methodology

[3] Sanches-Sinencio, Andreou Low-Voltage Low-Power Integrated Circuits and Systems

[4] Published articles from IEEE Conferences and Journals

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=542
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4827206.html