Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Inženýrská psychologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2372050 KZ 3 1P+0C+1L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

V kurzu se studenti seznámí s vybranými poznatky inženýrské psychologie a kognitivní vědy a budou je, ve vzájemné tvůrčí diskusi, integrovat v smysluplný celek. Kromě seznámení studentů se zajímavými tématy moderními vědy a techniky (například deterministický chaos, emergentismus, holonické a multiagentní systémy a velmi mladá vědní disciplína Cognitive Science), půjde také o vytvoření prostoru pro uvažování o vědeckých a technických problémech napříč jednotlivými obory a výklad zachytí též jejich vzájemnou integraci. V neposlední řadě také rozšíří technické uvažování o člověka. Završením předmětu bude seznámení s moderními teoriemi vědy a jejich kritické zhodnocení.

Požadavky:

Aktivní účast na seminářích a vypracování semestrální práce.

Osnova přednášek:

1.Základy inženýrské psychologie (vznik, principy, aplikační oblasti).

2.Kasuistiky některých nasazení inženýrské psychologie.

3.Základy bioniky (klasické případy a oblasti použití).

4.Základy cognitive science - ukázka multidisciplinárního přístupu ve vědě.

5.Základní poznatky z psychologie a filosofie integrované v CS (mind-body problem, kognitivní psychologie, gestaltismus/strukturalismus).

6.Základní poznatky z lingvistiky a neurověd integrované v CS (neuropsychologie jazykových funkcí, biolingvistika).

7.Multiagentní systémy (cesta od centralizovaného k distribuovanému a multiagentnímu přístupu).

8.Znalostní ontologie multiagentních systémů.

9.Holonické systémy (cesta od multiagentního k holonickému přístupu k problémům, fraktálování výroby).

10.Systémový a systémově dynamický přístup a deterministický chaos.

11.Emergentní jevy a možnosti jejich syntézy.

12.Fraktální teorie jako řešení problému část/celek (seznámení s teoriemi a jejich aplikacemi).

13.Zastřešující teorie filosofie vědy (seznámení se základními filosofickými systémy, které se zabývají vědeckým poznáním).

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

viz poznámka

<A HREF="http://users.fs.cvut.cz/~jurajaku/ing-psych/">http://users.fs.cvut.cz/~jurajaku/ing-psych/</A>

Poznámka:

<a href="http://www.fsid.cvut.cz/cz/u210/prt/2376009.doc">www.fsid.cvut.cz/prt/2376009.doc</a>

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4783306.html