Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Dějiny architektury 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
129DA01 ZK 3 2P česky
Garant předmětu:
Josef Záruba Pfeffermann
Přednášející:
Josef Záruba Pfeffermann
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra architektury
Anotace:

Předmět DA1 je úvodní sérií přednášek předmětu dějin architektury. Má studentovi poskytnout základní historický přehled architektury starověku s přesahy do pozdějších epoch. Je dotován 2 hodinami týdně.

Základem přednášek je seznámit studenta nejen s dějinami antické architektury ale i s teoretickými díly starověku a s řádovým tvaroslovím.

Požadavky:

Krátká analýza vybraného tématu z dějin architektury starověku, 2-3 strany + zdroje. Student předloží téma ke zkoušce.

Zkouška:

Úspěšné napsání zkouškového testu z vývoje architektury starověku a z pochopení klasického tvarosloví

Osnova přednášek:

1.Pravěk - megalitické stavby, architektura přírodních národů.

2.Starověké kultury Předního východu a Egypta.

3.Zrod klasické kultury. Mínojská Kréta a mykénské Řecko.

4.Antika: základ evropské tradice. Vitruvius

5.Úvod do klasického tvarosloví a jeho užití.

6.Antika inspiruje: recepce klasické architektury ve středověku a novověku.

7.Helénismus - experiment s klasickým tvarem: ,antické baroko´.

8.Římské město a soukromý dům, jeho struktura a výzdoba. Pompeje a Herkulaneum.

9.Řím - typologie veřejných staveb.

10.Historizující pojetí antiky v 18 a 19. století.

11.Antika a umění 20. stol., postmoderna.

12.Zánik imperia, Barbarizovaný helenismus, periferie antického světa a křesťanství.

13.Triumf islámu: maurský sloh v Evropě od středověku do 19. století.

Osnova cvičení:

Předmět nemá cvičení.

Cíle studia:

Základní přehled o velkých dílech minulosti. Rozvoj historického vědomí vývoje oboru a jeho relevance pro dnešní dobu

Studijní materiály:

Zdroje na MS Teams předmětu: multimediální prezentace a pdf materiály zpracované přednášejícím.

!Hanuš, Karel - Nesměrák, Milan, Vývoj architektury I. ČVUT, Praha 1987.

!Vlček, Pavel, Dějiny architektury pravěku a starověku. ČVUT, Praha 2006.

!Varcl, L., ed., Encyklopedie antiky, Praha 1973, dostupné: http://olympos.cz/Antika/encyklopedie/encyklopedie_antiky.pdf

?Brown P., Autorita a posvátné. Aspekty christianizace římského světa. Praha 1995

?Strong, Donald E., Antické umění, Praha 1970

?Svoboda, Pavel a kol., Encyklopedie antiky. Academia, Praha 1973.

:Adkins, Lesley - Adkins, Roy A., Starověké Řecko. Encyklopedická příručka, Praha 2011

:Adkins, Lesley - Adkins, Roy A., Antický Řím. Encyklopedická příručka, Praha 2012

Poznámka:
Další informace:
https://k129.cz/predmety-bakalarskeho-studia/129da01/
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4770106.html