Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Nauka o budovách 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
129NB01 Z,ZK 3 1P+2C česky
Garant předmětu:
Luboš Knytl
Přednášející:
Jana Hořická, Luboš Knytl, Petr Lédl, Petra Novotná
Cvičící:
Tomáš Čunderlík, Sabina Havránková, Barbora Holubová, Jana Hořická, Luboš Knytl, Petr Lédl, Zuzana Marytová, Běla Menčlová, Petra Novotná, Edita Sapíková, Stanislava Šulcová, Ondřej Zdobinský
Předmět zajišťuje:
katedra architektury
Anotace:

Předmět je zaměřen na základní typologii staveb pro bydlení, ubytování a veřejné stravování.

Požadavky:

Účast na přednáškách je předpokladem pro úspěšné absolvování cvičení.

Cvičení jsou zaměřena na různé aspekty bydlení, rozbory stávajících bytových staveb a dílčí návaznosti uvnitř provozu bytu. Přesná témata zadávají vedoucí cvičení.

Osnova přednášek:

1. Úvod - obsah předmětu, podmínky udělení zápočtu a složení zkoušky.

Bydlení 1 - bydlení jako fenomén, ovlivňující rozvoj architektury. Vývoj s důrazem na 19. - pol. 20. století, dispozice ve vztahu k technickým aspektům a konstrukčním možnostem. Sociální aspekty bydlení.

2. Bydlení 2 -Sociální a provozní funkce, domov a domácnost - činnosti v bytě. Legislativa a současné aspekty bydlení. Názvosloví (obytná místnost, obytná plocha, užitná plocha.). Velikostní a kvalitativní kategorie. Základní provozy, zónování, orientace.

3. Bydlení 3 - Byt jako soubor místností a místnost jako funkční prostor. Prostorové nároky, místnosti bytu - funkce, uspořádání, vazby. Předsíň - komora, ložnice - šatna. Koupelna a WC. Obývací pokoj. Stolování. Vazby s ohledem na zónování a velikostní kategorii bytu.

4. Bydlení 4 - Bytové domy - typy a skladby bytů v nich s ohl.na zastavovací podmínky, orientaci. Vybavení bytového domu. Vstupní prostory, návaznost na vertikální komunikaci. Parter a veřejné komunikace. Bytový dům jako součást obytného souboru.

5. Bydlení 5 - Bydlení v RD, jeho socioekonomická specifika. Typy RD, související legislativa. Vazba na zastavovací podmínky. Orientace, pozemek a jeho využití. Doprava v klidu.

6. Bydlení 6 -Rodinný dům 2. Dispoziční řešení, příklady.

7. Bydlení 7 - Specifické formy bydlení - bydlení určitých sociálních skupin (startovní byty, sociální bydlení), co-hausing, konverze pro bydlení - lofty, ...Specifika návrhu z hlediska vstupních podmínek - definovaná skupina uživatelů, charakteristické prostředí.

8. Bydlení 8 - Ekologické stavby pro bydlení - Stavby pro bydlení v souvislosti s nastupující legislativou. Příklady specifické z hlediska vnitřního uspořádání, technického řešení.

9. PBŘS staveb pro bydlení a ubytování - Základní legislativa - názvosloví. Požární úsek, požárně dělící konstrukce, požární riziko, ekonomické riziko, SPB. Požadavky na odolnost stavebních konstrukcí. Únikové cesty. Odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný prostor. Požárně otevřené plochy. Požární pásy. Zařízení pro protipožární zásah, požárně bezpečnostní zařízení. Objekty skupiny OB 1 - 4. Ostatní objekty - zákl. třídění.

10. Ubytování 1 - základní popis typologické skupiny a jednotlivých druhů - charakteristika na základě srovnání s jinými typologickými druhy staveb, zejména se stavbami pro bydlení - legislativní vymezení a rámec.

11. Ubytování 2 - Navrhování staveb pro ubytování: srovnávací analýza, obecné a specifické přístupy - jednotlivé druhy staveb pro ubytování, jejich provozní části a prostory.

12. Veřejné stravování - Odbytová střediska a jejich dělení, dělení stravovacích provozů. Obecné zásady provozu z hlediska hygieny, provozní schéma ve specifických provozech, základní nároky na řešení interiéru.

Osnova cvičení:

Rozbor bytového domu, rozbor existujícího bytu.

Návrh dílčích částí provozu bytu (kuchyně - jídelna, ložnice - koupelna - šatna)

Rozbor různých příkladů rodinného domu.

Cíle studia:

Příprava pro atelierový projekt „Stavby pro bydlení“ a projekty občanských staveb.

Studijní materiály:

CSN 73 4301 Obytné budovy, Vyhl. 268-2009 Sb. - OTP, Vyhl. 23/2008Sb - Pož. ochr. staveb

HoReKa - standardy pro hotelová zařízení

Publikace, zaměřené na daný typ staveb (knihovna Katedry architektury, NTK, architektonické weby)

Poznámka:
Další informace:
https://k129.cz/predmety-bakalarskeho-studia/129nbo1-129nb2a/
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4769406.html