Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Neurologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFNEUA Z,ZK 2 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Výuka základních poznatků o příčinách, diagnostice, symptomatologie, terapii a prevenci u neurologických onemocnění se zvláštním zaměřením na možnosti všech forem rehabilitační léčby. Znalost podstaty jednotlivých pomocných vyšetření a aplikace jejich zejména na pohybovou terapii.

Praktická cvičení: anamnéza, základy neurologického vyšetření, diferenciální diagnostika neurologických onemocnění ve fyzioterapii, demonstrace jednotlivých diagnóz/pacientů

Požadavky:

Požadavky na studenta: podmínkou zápočtu je 100% účast na cvičeních (akceptovatelná je pouze řádná omluva, max však 2x a adekvátní náhrada a dostudování učiva po dohodě se cvičícím). Aktivní práce ve výuce, plnění průběžných přezkoušení (2x za semestr).

Výstupní test, single choice s možným doplňováním správné odpovědi, úspěšnost min. 70%.

Osnova přednášek:

Anatomicko-fyziologické poznámky. Lokalizace poruch mozkových funkcí. Centrální a periferní paresa, fatické poruchy.

Základy neurologického vyšetření.

Úrazy nervového systému. Topografie míšní.

Postižení periferních nervů, včetně zánětů, poruchy čití

Poruchy nervosvalového přenosu. Myopatie.

Epilepsie.

Bolesti hlavy.

Cévní mozkové příhody.

Nádory nervového systému.

Záněty nervového systému vč autoimunitních.

Degenerativní onemocnění nervového systému - demence, Parkinsonova choroba, onemocnění motoneuronu.

Vertebrogenní onemocnění.

Bezvědomí - etiologie, diagnostika, terapie. Neurogenní poruchy dýchání.

Pomocné vyšetřovací metody v neurologii.

Osnova cvičení:

Osnova cvičení bude odpovídajícím způsobem navazovat na syllabus přednášek.

Cvičení probíhají na pracovištích Oblastní nemocnice Kladno v návaznosti na jmenný rozpis viz níže.

SRAZ studentů na cvičení je vždy podle rozpisu ve STUDENTSKÉ ŠATNĚ Oblastní nemocnice Kladno, suterén budovy A, v 8:00. Zde se studenti převléknou a následně si je vyzvedne Mgr. Dita Hamouzová, která studenty uvede na pracoviště.

Cíle studia:

Získání základních znalosti v předmětu neurologie v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru fyzioterapeut.

Studijní materiály:

[1]TYRLÍKOVÁ, P.I.: Neurologie pro sestry, Brno: IDVPZ, 1999.

[2]SEIDL, Z., OBENBERGER, J.: Neurologie pro studium i praxi. Grada, 2004.

[3]AMBLER, Z.: Neurologie pro studenty lékařské fakulty. UK Praha, 2004.

[4]NEVŠÍMALOVÁ, S.: Neurologie, Praha: Galén, Karolinum, 2002.

[5]Ambler, Z.: Neurologie, Karolinum 2004

[6]Opavský, J.: Neurologická vyšetření v rehabilitaci pro fyzioterapeuty, Epava Olomouc 2003

[7]Mysliveček, J.: Základy neurověd, Galen 2006

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4763206.html