Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Elektrické stroje a přístroje

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B1M14ESP Z,ZK 5 2P+2L česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět B1M14ESP je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal příslušný počet předmětů ze skupiny BEZBM
Garant předmětu:
Pavel Mindl
Přednášející:
Ondřej Lipčák, Pavel Mindl
Cvičící:
Jan Bauer, Vít Hlinovský, Ondřej Lipčák, Pavel Mindl, Pavel Mňuk
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Předmět se zabývá kontaktními a polovodičovými spínacími přístroji v sítích nízkého napětí. Základními topologiemi třífázových spínačů a namáháním jejich komponent, systémy s moderními polovodičovými součástkami a obvody jejich řízení, ochranné obvody polovodičových spínačů, zkoušení elektrických přístrojů. Dále jsou probrány základy obecné teorie elektrického stroje. Magnetické pole. Základy komutace. Transformátor, účinnost, úbytek napětí. Přechodné děje - připínání na síť, zkrat. Matematický model synchronního a asynchronního stroje. Točivé magnetické pole. Asynchronní stroj, spouštění a řízení otáček. Vliv harmonických složek magnetického pole. Jednofázový asynchronní motor. Práce synchronního stroje do samostatné zátěže a na síti. Moment, stabilita a přetížitelnost. Přechodné děje, zkrat

Požadavky:

Aktivní účast na laboratorních cvičeních, řádné vedení dokumentace a zpracování výsledků měření, odevzdání protokolů z měření

Osnova přednášek:

1.Kontaktní spínací přístroje NN, jejich spínací vlastnosti a aplikační možnosti

2.Polovodičové spínací přístroje a jejich komponenty.

3.Jednofázové polovodičové spínače s tyristory a GTO tyristory, řídicí obvody

4.BS s tranzistory bipolárními, MOS a IGBT; obvody řízení

5.Topologie třífázových bezkontaktních spínačů, napěťové a proudové namáhání součástek

6.Softstartéry, ochranné obvody bezkontaktních spínačů

7.Zkoušení elektrických přístrojů

8.Princip elektromechanické přeměny energie. Teorie obecného elektrického stroje, matematický model

9.Magnetické pole. Základy komutace stejnosměrného stroje, reakce kotvy

10.Vinutí střídavých točivých strojů, točivé magnetické pole

11.Spouštění a řízení otáček asynchronního motoru. Jednofázový asynchronní motor.

12.Matematický model synchronního a asynchronního stroje, transformace d,q,0

13.Práce synchronního stroje na síti. Moment, stabilita a přetížitelnost

14.Rezerva

Osnova cvičení:

1. Seznámení s laboratoří, bezpečnostní předpisy, laboratorní řád, laboratorní úlohy.

2. Měření vypínacích charakteristik proudového chrániče

3. Měření vypínacích charakteristik omezujícího jističe

4. Měření základních průběhů napětí a řídicí charakteristiky obvodu TCA 785

5. Analýza napěťových a proudových přechodných dějů při rozběhu a doběhu asynchronního motoru spínaného softstartérem

6. Měření vlastností bezkontaktního nulového spínače

7. Měření dynamických parametrů BS s tranzistory IGBT

8. Analytické řešení DC strojů a transformátorů.

9. Měření řídicích charakteristik cize buzeného DC motoru.

10. Měření na trojfázovém transformátoru.

11. Analytické řešení asynchronních a synchronních strojů.

12. Zatěžování asynchronního stroje, kruhový diagram.

13. Zápočtový test. Synchronní alternátor na síti.

14. ZÁPOČE T

Cíle studia:
Studijní materiály:

Voženílek, P, Novotný, V., Mindl, P.: Elektromechanické měniče. Praha: ČVUT. 2007

Voženílek, P, Novotný, V., Mindl, P.: Elektromechanické měniče - cvičení. Praha: ČVUT. 2006

Mindl,P., Novotný,V.: Měření a zkoušení elektrických přístrojů, Praha, ČVUT 2001

Měřička, J., Hamata, V., Voženílek, P. Elektrické stroje. Praha: ČVUT. 2001

Petrásek, F. Elektrické stroje - Laboratorní měření. Praha: ČVUT. 2000

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:C3-337
Mindl P.
Lipčák O.

09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-337
místnost T2:E1-108
Hlinovský V.
11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice haly
Laborator
místnost T2:H1-26
Hlinovský V.
11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice haly
Laborator
Út
místnost T2:E1-108
Mindl P.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice haly
Laborator
místnost T2:E1-108
Mindl P.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice haly
Laborator
místnost T2:H1-26
Mindl P.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice haly
Laborator
místnost T2:H1-26
Mindl P.
16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice haly
Laborator
St
místnost T2:E1-108
Hlinovský V.
09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice haly
Laborator
místnost T2:H1-26
Hlinovský V.
09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice haly
Laborator
Čt

Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4692406.html