Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Strojní struktury elektráren

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BD1M14SSE Z,ZK 5 14KP+6KC česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět BD1M14SSE je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal příslušný počet předmětů ze skupiny BEZBM
Garant předmětu:
Petr Kočárník
Přednášející:
Petr Kočárník
Cvičící:
Petr Kočárník
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit posluchače se zákonitostmi a formami energetických přeměn v zařízeních elektroenergetických provozů, s popisem funkce energetických zařízení, jejich strukturou, vlastnostmi a charakteristikami.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Základy mechaniky tekutin, výpočty ztrát. Potrubní systémy.

2.Hydrocentrála, bilance energií. Turbíny pro vodní elektrárny, jejich charakteristiky a regulace

3.Větrné elektrárny, účinnost, jejich charakteristiky a regulace

4.Základy termodynamiky

5.Stavové změny reálných plynů a par, výpočtové diagramy a programy

6.Oběhy tepelných motorů a strojů a možnosti jejich zdokonalování

7.Sdílení tepla

8.Bilance přeměn energií, provozní a regulační vazby důležitých strojních systémů v energetice

9.Systémy pro dopravu kapalin a plynů, čerpadla a kompresory.

10.Parní turbíny pro klasické a jaderné elektrárny, struktury, charakteristiky a funkce

11.Paroplynové oběhy a kogenerace. Spalovací turbíny a mikroturbíny.

12.Modely a funkce moderního kotle, výměníky a parogenerátory

13.Charakteristiky pomocných zařízení (ventily, hydraulické servomechanismy apod.)

14.Rezerva

Osnova cvičení:

1.Výpočty tlaků a rychlostí proudění v hydraulických soustavách.

2.Bilance energií základních typů vodních turbín.

3.Optimalizace parametrů hydrocentrály a vodní turbíny.

4.Sdělené teplo a práce při stavových změnách

5.Stavové změny ve vodní páře, práce s tepelnými diagramy.

6.Práce, výkon a tepelná účinnost oběhů parních turbín.

7.Chování tepelných výměníků v tepelných obězích.

8.Kvalitativní hodnocení nejdůležitějších energetických transformací.

9.Charakteristiky hydraulických soustav pro dopravu kapalin a plynů.

10.Pracovní bod čerpadla, volba regulace, energetické úspory při otáčkové regulaci.

11.Výpočet práce, výkonu a tepelné účinnosti paroplynových oběhů.

12.Chování základních typů kotlů při regulaci výkonu.

13.Čisté uhelné technologie.

14.Rezerva.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Moran, M.,J., Shapiro, H.,N.: Fundamentals of Engineering Thermodynamics. Wiley, 2008.

Cengel,Z., Boles, M.,A.: Thermodynamics An Engineering Approach. McGraw-Hill, 2005.

Aungier, R.,H.: Turbine Aerodynamics. ASME, 2006.

Šťastný J.: Energetická strojní zařízení. Vydavatelství ČVUT Praha, 2002.

Nožička J.: Mechanika a termodynamika. Vydavatelství ČVUT Praha, 1993.

Mareš, R., Šifner, O., Kadrnožka,J. : Tabulky vlastností vody a páry. VUITIUM Brno, 1999.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BD1M14SSE
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4691906.html