Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Energetický management

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D26ENM ZK 2P česky
Garant předmětu:
Jiří Karásek
Přednášející:
Jiří Karásek
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Předmět energetický management budov se zabývá oblastmi energetického managementu, energetického hospodářství a energetické účinnosti.

V úvodu jsou představeny problematika udržitelného rozvoje v souvislosti s využíváním – produkcí i spotřebou – energie a legislativa v oblasti energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie a udržitelného rozvoje budov.

Předmět se dále zabývá energetickou účinností v návaznosti na dokumenty hodnotící energetickou náročnost budov (energetický audit, energetický posudek a PENB – průkaz energetické náročnosti budov) a v návaznosti na certifikaci budov. Předmět se zároveň zabývá efektivitou investic, návratností investic, vícekriteriálním hodnocením, metodami LCA (Live Cycle Assessment) a LCC (Life Cycle Cost) z hlediska návrhu energeticky úsporného řešení budovy.

V rámci předmětu jsou diskutována aktuální témata z oblasti energetické účinnosti a ochrany klimatu, kam spadají například Energetická společenství nebo Energeticky plusové čtvrti. Přestaveny jsou také vybrané národní a mezinárodní projekty zabývající se tematikou energetické účinnosti.

Požadavky:

Jedná se o kurz bez nutných předešlých předmětů.

Osnova přednášek:

Energie ve světě

Energie a budovy

EA a PENB

Udržitelný rozvoj

Energetický management budov

Ekonomika energetické náročnosti

Příklady ekonomiky

EPC a EC

programy podpory

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Představit vybrané kapitoly energetického managementu budov.

Studijní materiály:

Základní literatura

Graubner, C. A. Hüske, K.: Nachhaltigkeit im Bauwesen, 2003, Ernst&Sohn, p. 379,

ISBN 3-443-1512-0.

Kolektiv autorů: Energy Efficiency in Housing Management - Policies and practice in eleven countries, 2011, 1. ed. ABINGDON OX14 4RN, OXON: TAYLOR & FRANCIS LTD, 264 p., ISBN 978-1-84971-454-9.

Kolektiv autorů: Energetický management budov, 2020, České vysoké učení technické v Praze, p.120, ISBN 978-80-01-06683-6.

Doporučená literatura

Pačes V. a kol.: Zpráva nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu, 2008, Vláda ČR.

Kolektiv autorů: Aktualizace státní energetické koncepce České republiky, 2014, Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Kolektiv autorů: Národní akční plán energetické účinnosti ČR, 2017, Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Kolektiv autorů: Vnitrostátní plán České republiky v oblasti energetiky a klimatu, 2020, Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Pomůcky:

Školicí centrum pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie v rámci Nadace ABF, Praha.

Poznámka:

IZP

Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4689106.html