Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Financování veřejných stavebních projektů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D26FSP ZK česky
Garant předmětu:
Jana Frková
Přednášející:
Jana Frková
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Efektivnost vynakládání veřejných prostředků je problém, který zatěžuje celý veřejný sektor počínaje obcí, přes regiony, stát až po nadnárodní seskupení, jakým je Evropská Unie. Nezávislé posouzení efektivnosti projektů a vynakládaných veřejných prostředků je úlohou velmi složitou, neboť hlavním měřítkem zde není zisk, ale „veřejný zájem“. Každý projekt, který žádá o výraznější finanční příspěvek z veřejných zdrojů musí obsahovat komplexní Studii proveditelnosti (Feasibility Study), která prokáže, že projekt je realizovatelný, životaschopný a má jasné společenské efekty. Finanční a ekonomická analýza představuje nejdůležitější součást studie proveditelnosti, ve které jsou shrnuta veškerá ekonomická data, jsou promítnuta do času a jejich efekt je převeden do několika výstižných ukazatelů. Tyto ukazatele umožňují nezávislé a transparentní vyhodnocení prospěšnosti předkládaného projektu. Předmět je orientován na praktickou aplikaci těchto metod v praxi. Student zpracuje Finanční analýzu a tzv. Analýza užitků a nákladů (Cost-benefit analysis - CBA) pro konkrétní návrh veřejného investičního projektu. U studenta se předpokládá základní orientace v problematice účetnictví a projektového managementu. Pro plné pochopení celé problematiky je vhodné, aby byl dále student obeznámen se strukturou Studie proveditelnosti a metodikou jejího zpracování.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Ochrana, F. 2011: Veřejné výdajové programy, veřejné projekty a zakázky. Wolters Kluwer

Sieber, P. 2007.: Feasibility Study - methodological handbook. Ministry of Regional Development. Praha

Bukovský, J., Frková, J. 2004: Finanční a ekonomická analýza veřejně prospěšných projektů. ČVUT Praha

Sieber, P. 2007: Analýza nákladů a přínosů. MMR

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4689006.html